עמוד הבית > שותפים לדרך > תנועת הכל חינוך

תנועת הכל חינוך

 

'הכל חינוך' היא תנועה ציבורית, בלתי מפלגתית, הפועלת להוביל מהלך לאומי לצמצום פערים חברתיים ומיצוי הפוטנציאל הטמון בחברה הישראלית באמצעות קידום, שיפור והתחדשות מערכת החינוך הציבורית.

אתר: http://www.hakoledblog.org/

הכל חינוך