עמוד הבית > שותפים לדרך > המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי, במוסדות הדמוקרטיה ובתשתיותיה הערכיות. המכון נוסד בשנת 1991, שוכן בירושלים, והוא מוסד עצמאי, לא פוליטי ולא מפלגתי, הממוקם בתפר שבין פוליטיקה לאקדמיה.
אתר: http://www.idi.org.il

shutafim-laderech2