עמוד הבית > אישים

בנימין נתניהו: "לאחר שלא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה, אנו מוסיפים כעת 1,000 מיטות לבתי החולים".

בעשור שלפני הקמת הממשלה נוספו 4,677 מיטות מכל הסוגים ו-633 מיטות מסוג אשפוז כללי.
השימוש במילה כעת על ידי ראש הממשלה מטעה את האזרח משום שהתוכנית עליה מדבר ראש הממשלה להוספת 960 מיטות נועדה להסתיים רק ב-2016.
מצד שני, תוכניתו של ראש הממשלה מגובה בספר תוכניות העבודה של משרד הבריאות, ולכן מבוססת על תשתית עובדתית מסויימת.

Bibi

שלום שמחון: אחוז האבטלה במגזר הערבי ירד בתקופת הממשלה מ-24% ל-4%

שיעורי האבטלה השנתיים באוכלוסייה הערבית ירדו מ-8.4% בשנת 2009 ל-5.5% בשנת 2011. מספר המובטלים במגזר ירד מ-32.5 אלף ל-22.5 אלף. אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי במגזר נשאר יציב לחלוטין לאורך כל התקופה (40.8%). מספרים אלה מתארים מגמת שיפור חלקית, אך רחוקים מאוד מהנתונים עליהם הצהיר השר שמחון.

Simchon

יאיר לפיד: ממשלת ישראל לא עשתה ניסיונות להסבת אקדמאים להוראה

כ-20% מהנרשמים ללימודי הוראה מדי שנה לומדים במסלולים אלטרנטיביים, וכמחציתם לומדים בתוכניות המתקיימות ביוזמתו ובעידודו של משרד החינוך.
בולטת בין תוכניות אלה תוכנית "חותם".שזוכה לתמיכה תקציבית מלאה מצד המדינה ונמצאת במגמת תנופה זו השנה השלישית ברציפות.

lapid2
1 6 7 8
ליברמןשלי יחימוביץ'יאיר לפידיצחק הרצוגמשה פייגליןשלי יחימוביץ'נפתלי בנטSimchonמרב מיכאליlapid2יאיר לפידיאיר לפידליברמןליברמןישראל כץEli Ishay