עמוד הבית > אישים

בנימין נתניהו: "לאחר שלא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה, אנו מוסיפים כעת 1,000 מיטות לבתי החולים".

בעשור שלפני הקמת הממשלה נוספו 4,677 מיטות מכל הסוגים ו-633 מיטות מסוג אשפוז כללי.
השימוש במילה כעת על ידי ראש הממשלה מטעה את האזרח משום שהתוכנית עליה מדבר ראש הממשלה להוספת 960 מיטות נועדה להסתיים רק ב-2016.
מצד שני, תוכניתו של ראש הממשלה מגובה בספר תוכניות העבודה של משרד הבריאות, ולכן מבוססת על תשתית עובדתית מסויימת.

Bibi
1 2 3 8
איתן כבליוני שטבוןליברמןשלי יחימוביץ'ליברמןאחמד טיבימרב מיכאלימשה פייגליןיצחק הרצוגאיתן כבלSimchonאיתן כבלBibiיאיר לפידיצחק הרצוגEli Ishay