עמוד הבית > אישים

חה"כ אחמד טיבי: אנחנו 20% מהאוכלוסייה, אבל רק כ-8% מהמועסקים בשירות הציבורי

שיעור הערבים באוכלוסיית ישראל אכן עומד על כ-20% ושיעורם במגזר הציבורי אכן עומד על כ-8%. לצד זאת, נראה כי מדיניות ממשלת ישראל בעשורים האחרונים (לפחות משנת 2000) היא לעודד בהצלחה את שילוב ערביי ישראל במגזר הציבורי, כך שישנה עלייה ברורה ועקבית במספר הערבים בשירות הציבורי באופן שמתקרב לשיעורם באוכלוסיה

אחמד טיבי
1 2 3 8
Eli Ishayיצחק הרצוגזהבה גלאוןBibiשלי יחימוביץ'שלי יחימוביץ'מרב מיכאליאיתן כבלעמרם מצנעשלי יחימוביץ'נפתלי בנטסתיו שפיר תמונה לתחקירנפתלי בנטאיתן כבליאיר לפידיוני שטבון