עמוד הבית > שותפים לדרך

עורו

תנועת עורו מבקשת ליצור סדר יום אזרחי חדש, שיאפשר קיום בכבוד לכלל אזרחי ישראל; שייאבק נגד הריכוזיות ולמען צמצום פערי השכר; שיעניק הזדמנות שווה לכל אחד באמצעות מערכת חינוך שתזהה ותמצה את כישוריו האמיתיים, מהגן ועד לאוניברסיטה; שיתמוך בכלכלה חופשית ויצרנית, אבל גם אנושית והוגנת; שיעודד עבודה אך יגן על מי שאינם מסוגלים לה; שיביא לחלוקת נטל צודקת, במסים ובשירות הצבאי והאזרחי; שידרוש אחריות מנציגי הציבור ויחזק את שלטון החוק ואת הכבוד לחוק
אתר: http://www.uru.org.il

Uru
1 2
PolitiWatch