עמוד הבית > שותפים לדרך

תנועת הכל חינוך

'הכל חינוך' היא תנועה ציבורית, בלתי מפלגתית, הפועלת להוביל מהלך לאומי לצמצום פערים חברתיים ומיצוי הפוטנציאל הטמון בחברה הישראלית באמצעות קידום, שיפור והתחדשות מערכת החינוך הציבורית.
אתר: http://www.hakoledblog.org/

הכל חינוך

התנועה לאיכות השלטון

התנועה למען איכות השלטון בישראל שמה לה למטרה קידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל. התנועה רואה בדמוקרטיה אפקטיבית ומוגנת צורך חיוני, על אחת כמה וכמה במדינה צעירה כמדינת ישראל. במשך השנים התנועה הציבה עצמה כ"כלב השמירה" על שלטון החוק, על טוהר המידות ועל טובת הציבור.
אתר:http://www.mqg.org.il/

Eichutshilton

המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה (ע"ר) עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי, במוסדות הדמוקרטיה ובתשתיותיה הערכיות. המכון נוסד בשנת 1991, שוכן בירושלים, והוא מוסד עצמאי, לא פוליטי ולא מפלגתי, הממוקם בתפר שבין פוליטיקה לאקדמיה.
אתר: http://www.idi.org.il

shutafim-laderech2

קבוצת מתפקדים

קבוצת מתפקדים היא קבוצה של צעירים מכל הקשת הפוליטית בישראל, המבינים כי מדינת ישראל זקוקה לשינוי עמוק ויסודי. שינוי שחייב להיות ארוך טווח ויכול להתבצע רק דרך הזירה הפוליטית. שם מתקבלות ההחלטות, שם מחולק התקציב, שם אמורים להיטוות ערכי הבסיס עליהם מושתתת המדינה.
אתר: http://mitpakdim.co.il

shutafim-laderech
1 2
PolitiWatch