עמוד הבית > מפלגות > יש עתיד > יאיר לפיד

השר יאיר לפיד: בתקופתי הוספנו לחינוך לרווחה ולבריאות יותר ממה שהוסיפו להם שנים רבות. הקיצוץ הוא אחוז קטן מאוד מהתוספת

תקציב הראשון שהעביר השר לפיד כלל תוספת משמעותית לתקציב משרד החינוך. יחד עם זאת, מדובר בתוספת שאינה חריגה בהיקפה ביחס לשנים עברו. למעשה, תקציב משרד החינוך גדל בהתמדה ובמיוחד מאז שנת 2009 בה חל שינוי מגמה של ממש, והתוספת בתקציב שהעביר השר לפיד מהווה המשך מגמה יותר מאשר שינוי כיוון משמעותי.

יאיר לפיד

יאיר לפיד על מערכת החינוך של ש"ס: "לא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי"

לסיכום, טענתו של לפיד לגבי מערכת החינוך של ש"ס ש"לא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי" אינה מדוייקת. לפי הנתונים והמחקרים שהצגנו כאן, רובם המכריע של מוסדות החינוך של "מעיין החינוך התורני" מחוייבים בלימודי ליבה ומיישמים כמעט לגמריי את החובה הזו.

למרות זאת, הן בגלל ההקשר הכולל המקיף את כלל החינוך החרדי, והן בגלל שעדיין ישנם 21.6% ב"מעיין החינוך התורני" שאינם לומדים ליבה באופן מלא (אלא 85%), ניתן למצוא איזושהי מידה של צדק באמירתו של לפיד.

יאיר לפיד

יאיר לפיד על מפלגת "הבית היהודי":"זו מפלגה דתית, שבמצעהּ כתוב שצריך פה מדינת הלכה"

עיון במצע הנוכחי של הבית היהודי, קשה לקבל את טענתו של לפיד בנוגע לכינון מדינת הלכה אפילו בפרשנות מרחיבה במיוחד. גם אם כוונתו של לפיד היתה שישנהּ מגמה נסתרת כלשהי במפלגת "הבית היהודי" הקוראת לכינון מדינת הלכה, קשה מאד יהיה להסיק זאת ממצע המפלגה.

יאיר לפיד
1 2
PolitiWatch