עמוד הבית > מפלגות > יש עתיד

השר יאיר לפיד: בתקופתי הוספנו לחינוך לרווחה ולבריאות יותר ממה שהוסיפו להם שנים רבות. הקיצוץ הוא אחוז קטן מאוד מהתוספת

תקציב הראשון שהעביר השר לפיד כלל תוספת משמעותית לתקציב משרד החינוך. יחד עם זאת, מדובר בתוספת שאינה חריגה בהיקפה ביחס לשנים עברו. למעשה, תקציב משרד החינוך גדל בהתמדה ובמיוחד מאז שנת 2009 בה חל שינוי מגמה של ממש, והתוספת בתקציב שהעביר השר לפיד מהווה המשך מגמה יותר מאשר שינוי כיוון משמעותי.

יאיר לפיד

עופר שלח: "בשנה שעברה התגייסו 380 חרדים בני 18, זה פחות מ- 5% מהמחזור. השאר היו שח"רים שזה חבר'ה בני 22 ומעלה, העלות שלהם היא של קצין בקבע"

חה"כ שלח ציטט נתונים מדוייקים המתייחסים למספר המתגייסים בני 18-21 בשנת 2011, אולם לא ציין את מספר המתגייסים המלא, וכן נמנע מלהזכיר את 290 החרדים – כרבע ממספר המתגייסים הכולל – שלא התגייסו במסגרת מסלולים ייחודיים לחרדים. בנוסף, חה"כ שלח אכן כיוון לנימתו הכללית של דו"ח המבקר, העומדת על מספרם המועט ביחס של המתגייסים החרדים לצה"ל.

עופר שלח

יאיר לפיד על מערכת החינוך של ש"ס: "לא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי"

לסיכום, טענתו של לפיד לגבי מערכת החינוך של ש"ס ש"לא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי" אינה מדוייקת. לפי הנתונים והמחקרים שהצגנו כאן, רובם המכריע של מוסדות החינוך של "מעיין החינוך התורני" מחוייבים בלימודי ליבה ומיישמים כמעט לגמריי את החובה הזו.

למרות זאת, הן בגלל ההקשר הכולל המקיף את כלל החינוך החרדי, והן בגלל שעדיין ישנם 21.6% ב"מעיין החינוך התורני" שאינם לומדים ליבה באופן מלא (אלא 85%), ניתן למצוא איזושהי מידה של צדק באמירתו של לפיד.

יאיר לפיד
1 2
PolitiWatch