עמוד הבית > מפלגות > עצמאות

שלום שמחון: אחוז האבטלה במגזר הערבי ירד בתקופת הממשלה מ-24% ל-4%

שיעורי האבטלה השנתיים באוכלוסייה הערבית ירדו מ-8.4% בשנת 2009 ל-5.5% בשנת 2011. מספר המובטלים במגזר ירד מ-32.5 אלף ל-22.5 אלף. אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי במגזר נשאר יציב לחלוטין לאורך כל התקופה (40.8%). מספרים אלה מתארים מגמת שיפור חלקית, אך רחוקים מאוד מהנתונים עליהם הצהיר השר שמחון.

Simchon
PolitiWatch