עמוד הבית > מפלגות > עבודה > שלי יחימוביץ': "ישראל היא מקום ראשון בפערים חברתיים"

שלי יחימוביץ': "ישראל היא מקום ראשון בפערים חברתיים"

meter4
 

הקדמה

נושא הפערים הכלכליים בישראל עלה בשיח הציבורי פעמים רבות בשנים האחרונות כחלק מהעלייה הכללית בהתייחסות לנושאים כלכליים-חברתיים, והיה אחד הנושאים העיקריים אשר קודמו במסגרת המחאה החברתית של קיץ 2011. אחת הטענות המרכזיות שנשמעו מכיוון האופוזיציה נגד הממשלה הנוכחית היא שהמדיניות הכלכלית שלה גורמת להגדלת הפערים בחברה הישראלית. הנושא אף מוזכר מספר פעמים במצע מפלגת העבודה לבחירות הקרובות.

תחקיר זה עוסק בהתבטאותה של ח"כ שלי יחימוביץ', יו"ר מפלגת העבודה, בתאריך ה-6.12.12 בתוכנית "משעל חם" בערוץ 2: "ישראל היא מקום ראשון בפערים בין עוני ועושר". הדברים נאמרו בהמשך להצהרתה שבתקופת שלטונו של נתניהו גדלו הפערים בחברה הישראלית. מטרת התחקיר היא לבדוק האם אמירתה של יחימוביץ' תואמת את הנתונים הכלכליים. מהתכתבות שקיימנו עם לשכתהּ של חה"כ יחימוביץ', התברר שהאמירה התייחסה להשוואה בין ישראל למדינות המערב החברות ב-OECD, ובהן גם יעסוק התחקיר.

מדדי אי-שוויון כלכלי

אי-שוויון כלכלי הוא מונח המתאר את הפערים בחלוקת הנכסים הכלכליים וההכנסות בין פרטים וקבוצות בתוך חברה כלשהי – ככל שהפערים גדולים יותר, כך האי-שוויון בחברה נחשב גדול יותר. מחקרים מראים שלרמת אי-שוויון גבוהה במדינה מסוימת ישנן השלכות שליליות על המדינה במספר רב של תחומים, כגון: בריאות, רמת פשיעה, ניידות חברתית, ובמקרים מסויימים גם בצמיחה הכלכלית.

משיחה עם פרופ' יוסי זעירא ופרופ' עומר מואב, שניהם מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, עולה כי ישנם שני מדדים עיקריים לאי-שוויון כלכלי בתוך מדינה:

-          מדד Gini: מודד את האי-שוויון בחלוקת ההכנסות בין האחוזונים השונים באוכלוסייה (בד"כ עשירונים). נע בין 0 ל-1, כאשר 0 הוא שוויון מוחלט (ההכנסות מחולקות שווה בשווה בין כולם), ו-1 הוא אי-שוויון מוחלט (ההכנסות מרוכזות כולן בידי אדם אחד כאשר לכל השאר אין הכנסה). 


-          שיעור העוני: מודד את אחוז האנשים מכלל האוכלוסיה במדינה אשר נמצאים מתחת לקו העוני. לפי ההגדרה המקובלת, שבה נשתמש, אדם ייחשב כנמצא מתחת לקו העוני אם הכנסתו החודשית נמוכה ממחצית ההכנסה החציונית. מדד זה אינו מודד ישירות אי-שוויון כלכלי, אבל מאחר שהוא מבוסס על נתונים יחסיים קיימת התאמה גבוהה בינו לבין מדד ה-Gini.

מדד נוסף לאי-שוויון כלכלי מתבסס על התפלגות ההוצאות באוכלוסייה. ישנם יתרונות לדרך מדידה זו, אבל נתוני ההוצאות נחשבים אמינים פחות מאחר שהם מבוססים על סקרים, ולכן היא מקובלת פחות משני המדדים העיקריים.

ישראל מול מדינות המערב ע"פ נתוני מדד ה-Gini

משיחה עם לשכתהּ של חה"כ יחימוביץ', עולה כי הנתונים המגבים את האמירה נלקחו מתוך דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי משנת 2011. בדו"ח זה ישנם נתונים המתבססים על נתוני ה-OECD, ושם נערכת השוואה בין ישראל למדינות אחרות. יש לציין כי הנתונים ההשוואתיים של ה-OECD אינם מחולקים לפי שנים בודדות, אלא לפי פילוח של: תחילת עשור, אמצע עשור, סוף עשור, ולכן ההשוואה בין ישראל למדינות המערב בשני המדדים נערכה לפי פילוח זה.

באמצע העשור הראשון של שנות ה-2000 ישראל הייתה במקום השלישי בקרב מדינות המערב, אחרי ארה"ב ופורטוגל, עם מקדם Gini של 0.378. מאז ועד סוף העשור הראשון של שנות ה-2000, הצטמצם אי השוויון לפי מדד ג'יני בכ-2%. אך למרות זאת, נכון לסוף העשור הראשון של שנות ה-2000 עלתה ישראל באי-שוויון למקום השני בין מדינות המערב במדד ה-Gini עם נתון של 0.371 – גבוה בכ-18% מהממוצע ב-OECD. במקום הראשון נמצאה ארה"ב, עם מדד ג'יני של 0.378.

ישראל מול מדינות המערב ע"פ נתוני שיעור העוני

באמצע שנות ה-2000 ישראל הייתה במקום הראשון במדינות המערבב של ה-OECD עם שיעור עוני של 21.35%. מאז, ירד שיעור העוני בכ-6%, אך למרות זאת נכון לסוף שנות ה-2000 ישראל היא במקום הראשון בין מדינות המערב בשיעור העוני, עם שיעור של 19.9% מהמשפחות מתחת לקו העוני – גבוה בכ-80% מהממוצע ב-OECD.

נתונים אלה, שונים מאמירתהּ של חה"כ יחימוביץ' על כך שישראל היא במקום הראשון בפערים חברתיים. מהתכתבות שקיימנו עם לשכתהּ של יחימוביץ' בנושא, הובהר שמאחר שנתוני מדד ה-Gini של ישראל וארה"ב קרובים, מחשיבים בלשכתה של יחימוביץ' את ישראל כנמצאת במקום הראשון גם במדד זה. יש לציין כי מאמירתה של יחימוביץ' משתמע שישראל נמצאת לבדה במקום הראשון, מה שאינו תואם את הנתונים.

אינפוגרפיקה: יואל שמחוביץ'


 תקופת הממשלה הנוכחית

מכיוון שההקשר של אמירתהּ של חה"כ יחימוביץ' נגע לאחיורתהּ של הממשלה בהגדלת אי-השוויון, נבחן את השינויים שחלו במדד הג'יני והעוני בתקופת הממשלה הנוכחית.

על פי דו"ח העוני של ביטוח לאומי, עולה כי בשנת 2009 מדד ג'יני לפערים ואי-שוויון עמד על 0.5099 (לפני תשלומי העברה), ובשנת 2011 עמד המדד על 0.4973. משמע, מדובר על ירידה של כ-2.5% ברמת הפערים ואי-השוויון בשלוש השנים הראשונות של כהונת הממשלה. בנוסף, שיעור המשפחות מתחת לקו העוני בשנת 2009 היה 20.5%, ובשנת 2011 – 19.9%. משמע – בשנתיים הראשונות לכהונתה של הממשלה חלה ירידה של כ-3% בשיעור העוני.

יש לציין שניתן לייחס לנתונים אלו משמעות מוגבלת בלבד, מאחר שהם לא כוללים השוואה עם מדינות אחרות באותן שנים (ייתכן, למשל, שהירידה בשיעור העוני היא פועל יוצא של היציאה מהמשבר הכלכלי העולמי, ולא ייחודית לישראל; במקרה זה לא ניתן לקבוע מהי השפעתה של מדיניות הממשלה הנוכחית).

סיכום

האמירה עצמה של יחימוביץ' תואמת במידה רבה את הנתונים הכלכליים שמצאנו – בשני המדדים המקובלים למדידת פערים כלכליים ישראל נמצאת במקום הראשון והשני. עם זאת, דבריה של יחימוביץ' נאמרו בהקשר של השלכותיה של המדיניות הכלכלית בתקופת הממשלה הנוכחית,  לכן ראוי גם להתייחס לשינוי שחל בנתוני האי-שוויון של ישראל בתקופה זו.

כאמור, הנתונים היחידים שקיימים בחלוקה לשנים בודדות הם נתונים בעיתיים, מכיוון שלא ניתן להציגם בהסתכלות השוואתית. עם זאת, חובת ההוכחה במקרה זה מוטלת על יחימוביץ' לבסס את טענתה, ולפי ההבהרות מלשכתה לא מצויים בידה נתונים אחרים. הנתונים הקיימים מצביעים על ירידה בשיעור העוני והאי-שוויון בתקופת הממשלה הנוכחית, ולכן ניתן לומר שהטענה שעלולה להשתמע מדבריה של יחימוביץ' כאילו מדיניות הממשלה הנוכחית היא הגורם לנתוני האי-שוויון הנוכחיים אינה תואמת את הנתונים.

מסיבות אלה קיבלה אמירתהּ של חה"כ יחימוביץ' מקבלת את הציון 4 בסולם פוליטיווטש – נכונה ברובהּ.

שלי יחימוביץ'
נכתב על ידי: עומרי דורון
תחקירן: עומרי דורון
עורך: שני קינן