עמוד הבית > מפלגות > יש עתיד > עופר שלח: "בשנה שעברה התגייסו 380 חרדים בני 18, זה פחות מ- 5% מהמחזור. השאר היו שח"רים שזה חבר'ה בני 22 ומעלה, העלות שלהם היא של קצין בקבע"

עופר שלח: "בשנה שעברה התגייסו 380 חרדים בני 18, זה פחות מ- 5% מהמחזור. השאר היו שח"רים שזה חבר'ה בני 22 ומעלה, העלות שלהם היא של קצין בקבע"

meter4
 

אחד הנושאים המרכזיים במערכת הבחירות האחרונה, ואחד הנושאים שעומדים במוקד שאלת הרכב הקואליציה העתידית, היא שאלת ה"שוויון בנטל". המרכיב המרכזי בסוגיה זו הוא שאלת גיוסם של חרדים לצה"ל. העניין בסוגיה זו גורר התייחסויות של פוליטיקאים לנתונים שונים הרלוונטיים לדיון, התייחסויות שחלקן נבדקו בעבר בתחקירי "פוליטיווטש", כמו טענתו של השר אלי ישי בדבר אלפי חרדים שצה"ל מונע מהם להתגייס, או טענתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בדבר אחוז החרדים בני ה- 18 שהולכים לישיבות.

עיצוב: נדב ריקובר

בהתאם להסכמה שגובשה בעניין עם קום המדינה, לחרדים בישראל מעמד מיוחד בכל הנוגע לגיוס לצה"ל: הם יכולים להירשם בישיבות ועל ידי כך לקבל מעמד של "מי שתורתם אומנותם", כלומר שעיסוקם היחיד הוא לימוד התורה. במצב זה, ועל פי ההסכמה, נמנע שר הביטחון מדי שנה בשנה מלקרוא לאנשי "תורתם אומנותם" שהגיעו לגיל 18 לשירות צבאי. בשנים האחרונות, הסדר זה זוכה לדיון ולביקורת ציבורית נרחבת. בין השאר הגיע הנושא לבג"ץ, לדיוני ועדות שונות שהוקמו על ידי הכנסת והממשלה, ועוגן בחוק זמני שנועד, בעיקרון, להוות שלב ביניים בדרך לפתרון קבע של הסוגיה – חוק טל.

כתוצאה מן הדיונים בעניין וכחלק מהחלטת מדיניות, עושה צה"ל בשנים האחרונות ניסיונות לקדם שילוב חרדים בשורותיו, בין השאר על ידי הקמת מסלולים ייחודיים להם.

ב- 26.1.13, במסגרת פאנל בתכנית "פגוש את העיתונות" עם דנה וייס, התייחס חבר הכנסת עופר שלח לנתונים שונים אודות גיוס חרדים. שלח אמר כי

"בשנה שעברה התגייסו 380 חרדים בני 18, זה פחות מ- 5% מהמחזור. השאר היו שח"רים שזה חבר'ה בני 22 ומעלה, העלות שלהם היא של קצין בקבע, השירות שלהם הוא בעייתי, תקראי את דו"ח מבקר המדינה, ושירות אזרחי, שזה בכלל לא שירות, תקראי את דו"ח מבקר המדינה".

בתחקיר זה, נבחן את הנתונים שהביא שלח לגבי היקף גיוס החרדים.

גיוס חרדים לצה"ל מתבצע בשנים האחרונות בשלושה מסלולים – מסלול כלל צה"לי, בדומה לגיוסם של צעירים חילונים, ושני מסלולים ייחודיים לחרדים: האחד הוא מסלול "הנח"ל החרדי", במסגרתו מתגייסים צעירים חרדים בני 18-21 לגדוד "נצח יהודה" בחטיבת כפיר. צעירים אלה לרוב אינם חלק ממסלול "תורתו אומנותו", או שהם נושרים ממנו בשלב מוקדם. מסלול שני הוא מסלול "שח"ר" (שירות חרדים), במסגרתו עוזבים צעירים חרדים, בני 22-27, את מסלול "תורתו אומנותו", ומתגייסים לתפקידים שונים בצה"ל (בעיקר בחיל האוויר, אך לאחרונה גם במקומות נוספים), כאשר מסלול השירות שלהם מותאם כך שיפגע מעט ככל האפשר באורח חייהם החרדי.

על פי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2012, בשנת 2011 (שהיא השנה הקודמת לשנה שעברה), התגייסו לצה"ל 1280 חרדים, מתוכם 380 לנח"ל החרדי, 610 למסלול "שח"ר", ועוד 290 לתפקידים נוספים, במסלול הצה"לי הרגיל. במקביל, הצהירו 7,840 צעירים חרדים בני 18 כי "תורתם אומנותם".

המתגייסים למסלול שח"ר הם בני 22-27, ואילו המתגייסים למסלולים אחרים הם בני 18-21. נראה אפוא כי גודל מחזור הגיוס החרדי של שנת 2011 (כלומר, ילידי 1993) עמד על כ- 8,000 איש. למסלול הנח"ל החרדי התגייסו באותה השנה 380 צעירים בני 18-21, שהם מעט פחות מ- 5% מגודלו של מחזור הגיוס.

מבין שאר 900 המתגייסים באותה השנה, התגייסו 610 – כמחצית המתגייסים בכלל – למסלול שח"ר.

290 נוספים התגייסו לצה"ל שלא במסגרת אחד מן המסלולים הללו.

בסך הכל היוו המתגייסים החרדים בשנת 2011 כ- 16% מגודל השנתון החרדי לאותה השנה.

על נתונים אלה הוסיף דו"ח המבקר נתון חשוב נוסף: בשנת 2011, היה מספר הרשומים כמי ש"תורתם אומנותם" 54,000 איש. מספר המתגייסים ב- 2011 היווה אפוא רק חלק קטן מתוך כלל האוכלוסייה החרדית האמורה להתחייב בגיוס.

על פי דו"ח המבקר, צה"ל אמנם מצליח להגדיל בהדרגה את מספר המתגייסים מקרב האוכלוסייה החרדית, אולם מדובר בפתרונות בהיקף מצומצם מדי, שאינם פותרים את הבעיה הרחבה.

סיכום

ח"הכ שלח ציטט נתונים מדוייקים המתייחסים למספר המתגייסים בני 18-21 בשנת 2011, אולם לא ציין את מספר המתגייסים המלא, וכן נמנע מלהזכיר את 290 החרדים – כרבע ממספר המתגייסים הכולל – שלא התגייסו במסגרת מסלולים ייחודיים לחרדים. במסגרת התכתבות עמו ציין חבר הכנסת שלח את שאר המתגייסים הללו, אך אמר כי "מדובר בפחות מ- 300”, ונראה אפוא שמשום כך אין הוא סבור שיש בהם בכדי לשנות את התמונה הכללית של גיוס החרדים.

חה"כ שלח אכן כיוון לנימתו הכללית של דו"ח המבקר, העומדת על מספרם המועט ביחס של המתגייסים החרדים לצה"ל.

מסיבות אלה, קיבלה אמירתו של עופר שלח את הציון 4 בסולם פוליטיווטש – בעיקר נכון.

עופר שלח
תחקירן: אלון משגב
כתב: אלון משגב
עורך: ספי קלר