עמוד הבית > מפלגות > כולנו > משה כחלון: מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם הנאור ללא מס ירושה

משה כחלון: מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם הנאור ללא מס ירושה

speedmeter2
 

אתמול (16.2.15) פורסם ראיון עם שר התקשורת לשעבר וראש מפלגת כולנו משה כחלון, בעיתון TheMaker. במהלך הראיון הודיע כחלון שהוא מתנגד באופן כללי להעלאת מיסים, למעט מס ירושה. כחלון, המועמד לתפקיד כלכלי בכיר, הודיע שיפעל להחלת מס ירושה בישראל, בשיעור של בין 20%-25%. כחלון הסביר את הסיבות מדוע הוא תומך בהחלת המס: "זה מס צודק, סולידרי. אני חושב שהוא טוב גם לנותן וגם למקבל. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, אם איני טועה, לפחות בעולם הנאור, שאין בה מס ירושה".

בתחקיר זה נבדוק האם אכן ישראל היא המדינה המערבית היחידה שאין בה מס ירושה. יש להדגיש שכחלון מראש סייג את דבריו ואמר שייתכן והוא טועה. עם זאת, כחלון העלה את הנתון שישראל הינה המדינה המערבית היחידה שבה אין מס ירושה בתור הצדקה חזקה להחלת המס, וגרם להתחלתו של שיח ציבורי חשוב בנושא. על כן, ישנו בעינינו ערך גבוה לבדיקת הנתון.

מהו מס ירושה

 

מס ירושה הינו תשלום ממשלתי המוטל על כספים ונכסים העוברים בירושה לאחר פטירת המוריש. המס מוטל רק על ירושות ששוויון עולה על סכום מסוים הנקבע בחוק, בצורה של אחוז מסך הירושה. בחלק מהעולם קיים מס מקביל הנקרא מס עיזבון. כשההבדל ביניהם הוא שמס ירושה (Inheritance tax) מוטל על בסיס היורשים, ואילו מס עיזבון (Estate taxes) מוטל על בסיס המוריש. מס ירושה מוחל באופן שונה על כל אחד מהיורשים בהתאם למדרגת המס שלו, כך שיורשים שונים ממוסים באופן שונה, בעוד מס עיזבון חל על כל הירושה ככלל בצורה אחידה. בחלק ממדינות העולם חל מס ירושה ובחלק מס עיזבון ובחלק שניהם חלים במקביל. בתחקיר זה נתייחס אל מס עיזבון בתור סוג פרטני של מס ירושה.

תמיכה והתנגדות במס ירושה

 

התומכים במס הירושה רואים בו מס המחלק בצורה הוגנת את העושר בחברה. המס חל רק על בעלי הון גבוה, ורק לאחר מותם, ובכך מצמצם אי שיוון בחברה תוך פגיעה מועטה בנישומים. המס פועל בדרך שלא מתערבת באופן ישיר במנגנוני ההיצע וביקוש הטבעיים של השוק ועל כן, יחסית לשאר המיסים המקובלים (מע"מ, מס הכנסה), נחשב בעיני תומכיו כמס פשוט להשגה. בנוסף, הוא מוטל בעיקר על בעלי נכסים רבים ובכך אמור לחלק את העושר בצורה צודקת, כפי שהכריז כחלון.

מבקרי המס טוענים שהוא איננו צודק מכיוון שהוא מהווה בפועל מס על כספים ונכסים שכבר עמדו במיסוי ובכך מהווה כפל מס. בנוסף, המבקרים טוענים שהמס בלתי אפקטיבי והינו בעל שיעור גביה נמוך במיוחד, כיוון שאפשר להתחמק ממנו בקלות על ידי כתיבת הירושה כמתנה או רישום הנכסים במקלטי מס. הוא מוטל רק על חלק קטן מהאוכלוסייה, שיודעת להתחמק ממנו על ידי תכנוני מס ועל כן דווקא העשירים פחות ישלמו יותר.

המצב ההיסטורי בישראל ביחס למס הירושה

בעבר היה נהוג בישראל מס ירושה (מסוג מס עיזבון), בשיעור של בין 40%-70%, בהתאמה לריחוק מהנפטר ובדרגת המס שהיורש חב. המס נקבע בשנת 1949 ובוטל בשנת 1981 על ידי שר האוצר יגאל הורביץ. בשנת 2000 מונתה ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר דאז, אבי בן בסט, לבחינת רפורמה במס ההכנסה. בדו"ח הוועדה נכתב פרק מיוחד על מס עיזבון. נקבע שהמס בוטל בשנת 1981 בעיקר בגלל האינפלציה הערה בשנים אלו. טענות נגדיות שעלו טענו שהמס בוטל מסיבות אידיאולוגיות והיסטוריות, וכן בשל שיקולי חוסר יעילות בגבייה, שלעלותה הגיעה להכנסות מהמס. וועדת בן בסט המליצה להחזיר את מס העיזבון לישראל, אך בשיעור של 10%. המלצות ועדת בן בסט לא התקבלו למעשה. בפרוטוקולי דיוני ועדת טכנטנברג שעסקה אף היא בנושא, נאמר שהוועדה מתנגדת להחלת המס בישראל, בין היתר מכיוון שאינו אפקטיבי.

כאמור, בישראל היום לא קיים מס ירושה. בשל מצב זה, מהווה ישראל מקלט מס לבעלי נכסים וכסף ממדינות בהם חל המס.

המצב בעולם המערבי

באמירה של כחלון נאמר שהיא עוסקת בעולם הנאור. מקובל להגדיר את החברות בארגון המדינות המפותחות (OECD) כמדינות המתקדמות בעולם והבדיקה שלנו חלה כלפי מדינות אלה בלבד. מבדיקה של המס במדינות המערביות שנכללות בארגון הOECD, נמצאו מדינות רבות שמס ירושה לא קיים בהם. בחלק מהם היה בעבר מס והוא בוטל, בדומה בישראל. המס בוטל בקנדה בשנת 1972, באוסטרליה בשנת 1979, בניו זילנד ב-1992, בשבדיה ב-2005, בהונג-קונג ב-2006, באוסטריה וסינגפור ב-2008 ובנורווגיה בשנת 2014, וכן בטורקיה, סלובניה, סלובקיה ומקסיקו. לסיכום, מתוך 33 חברות ארגון הOECD (חוץ מישראל), ב12 מדינות לא חל מס ירושה בכלל.

לא התקבלה תגובה מהשר לשעבר כחלון.

סיכום

התחקיר בדק האם האם ישראל היא המדינה המערבית היחידה שבה לא קיים מס ירושה. מהבדיקה עלה שביותר משליש ממדינות הOECD המס לא קיים והאמירה נמצאה כבלתי נכונה בעליל.

לפיכך, אנחנו מעניקים לאמירה של השר לשעבר כחלון את הציון "לא נכון" (1 מתוך 5 בסולם האמינות של פוליטיווטש).