עמוד הבית > מפלגות > הבית היהודי > יוני שטבון: ב-2012 לא היתה בנייה בכלל (ביו"ש), ואז היתה קפיצה מאד קריטית ואז עושים מזה כותרות

יוני שטבון: ב-2012 לא היתה בנייה בכלל (ביו"ש), ואז היתה קפיצה מאד קריטית ואז עושים מזה כותרות

speedmeter3
 

רקע כללי

הדיון על הבנייה בשטחי יהודה ושומרון היה מאז ומעולם אחד מסלעי המחלוקת העיקריים בין הימין ושמאל בישראל. בשבוע האחרון ויכוח זה התעורר מחדש בעקבות פרסום דו"ח הלמ"ס לגבי התחלות וגמר הבנייה בשנת 2013, בו התפרסמו בין השאר גם נתוני הבנייה ביו"ש. לאחר פרסום הדו"ח, החל קמפיין פייסבוק מהצד השמאלי של המפה הפוליטית על הנזק שבדבר, במקביל לאמירות מקבילות לפיהן הנתונים שפורסמו מעוותים ואינם מייצגים את המציאות מסיבות שונות. חלק גדול מהביקורת על נתוני הבנייה, נגע לנתון שהיה בדו"ח, הגידול בבנייה ביו"ש היה משמעותי ביותר ועמד על 123.7% (יותר מפי 2).

 האמירה:

תרשים 1


בתאריך ה-09/03/14 התראיין חה"כ יוני שטבון (הבית היהודי) לערוץ הכנסת (דקה 19), שם אמר ש"ב-2012 לא היתה בנייה בכלל כמעט, ואז היתה קפיצה מאד קריטית ואז עושים מזה כותרות". האמירה של חה"כ שטבון, כיוונה ל"קפיצה" באחוזים שיצרה, לפיו, עיוות מסויים באופן ההצגה של הנתונים. עיוות זה נוגע לעובדה שהגידול ב-123.7% לא משקף את המציאות בגלל הקפאת הבנייה שהתרחשה ב-2012. משמע, לפי ח"כ שטבון, המצב הוא לא שב-2013 בנו הרבה במיוחד, אלא שב-2012 בנו מעט במיוחד. על מנת לבדוק את ערך האמת של האמירה, עלינו יהיה לבדוק שלושה סוגי נתונים.

הראשון יהיה האם מספר התחלות הבנייה ב-2012 היה קטן במיוחד בגלל שלא היתה בנייה ציבורית. במידה והדבר נכון משמעותו שהגידול ב-123.7% מעוות במקצת מפני שהוא נמדד ביחס לשנה שבהּ הבנייה לא משקפת את הבנייה בדרך כלל. השלב  השני של התחקיר יהיה  לבדוק את מספר התחלות הבניה של שנת 2013 בפני עצמו, על מנת לבדוק האם מדובר במספר חריג. במידה ואכן מדובר במספר חריג ביחס לעבר, קשה מאד יהיה לתמוך באמירתו של חה"כ שטבון. לאחר שנבדוק את שני סוגי נתונים אלה, השלב  השלישי של התחקיר יהיה לבדוק האם מדובר על גידול (באחוזים) שהינו חריג במספר התחלות הבנייה ביו"ש ביחס לשנת 2012.

התחלות הבנייה ב-2012

כפי שנכתב בפרסום הלמ"ס, בין ינואר ליוני 2012 לא החלה בנייה ביוזמה ציבורית בשטחי יהודה ושומרון. לפי דבריו של חה"כ שטבון, העובדה שלא החלה בנייה בחודשים אלה גורמת למדידת השינוי בהתחלות הבנייה בין 2012 ל-2013 להיות מדד לא אמין, שכן התחלות הבנייה ב-2012 היו נמוכות במיוחד. ננסה לבדוק האם אכן זה המצב.

תרשים 2

מנתוני הלמ"ס, עולה שב-2012 החלה בנייתן של 1,133 דירות, כשממוצע התחלת הבנייה עומד על 1,647 דירות בין 2005 ל-2013. מהסתכלות בנתונים , ניתן אכן לראות שמדובר על מספר התחלות בנייה קטן מהממוצע, אך לא בצורה משמעותית (פחות מסטיית תקן אחת).

שאלה שעלינו לשאול, היא כיצד ייתכן מצב שבו ב-2012 היתה הפסקת בנייה ציבורית למשך שישה חודשים ובכל זאת, מספר הדירות שנבנו לא ירד באופן כל כך משמעותי ביחס לממוצע? לשם כך, יש לשים לב להבדל בין בנייה ביוזמה ציבורית לבנייה ביוזמה פרטית. כפי שניתן לראות בגרף (מתוך הלמ"ס), בתקופתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה (2009-2013) היתה הבנייה ביוזמה ציבורית חלק קטן ביותר מסך הבנייה ביהודה ושומרון (עם יוצא דופן של 2009 אותו קיבל נתניהו "בירושה" מאולמרט). מסיבה זו, הפסקת הבנייה ביוזמה ציבורית למשך חצי שנה ב-2012 לא גרמה להורדת מספר התחלות הבנייה בצורה משמעותית.

התחלות הבנייה ב-2013

אך למרות שהירידה בהתחלות הבנייה ב-2012 אינה משמעותית, היא עדיין מהווה ירידה מסויימת, וייתכן שהיא זו שגרמה לקפיצה באחוזי התחלות הבנייה בין 2012 ל-2013, בעוד מספר התחלות הבנייה של 2013 נשאר רגיל. כפי שניתן לראות מהנתונים, לא זה המצב. בשנת 2013 מספר התחלות הבנייה היה באופן מוחלט הגדול ביותר מאז 2005 ועמד על 2,534 דירות.

מבט על פילוח של הבנייה ביו"ש באותן השנים לפי יוזם הבנייה, יכול לעזור לנו להבין את הסיבה לגידול החד בהתחלות הבנייה בשנת 2013. לפי נתוני הלמ"ס, שנה זו היא השנה בהּ אחוז התחלות הבנייה ביוזמה ציבורית מסך התחלות הבנייה עמדו על 46% – אחוז הבנייה ביוזמה ציבורית הגדול ביותר מאז 2005.

השוואה בין תקופות

תרשים 3

העובדה שממשלת נתניהו בנתה, עד השנה, פחות בצורה משמעותית מהשנים שקדמו, אכן הופכת את מדד ה"גידול בהתחלות בנייה באחוזים" למדד בעייתי. הסתכלות באופן זה מראה לנו שהבנייה של ממשלת נתניהו בשנת 2013, מהווה חזרה למגמה שהיתה לפני ממשלתו, יותר משהיא קפיצה חריגה בהתחלות הבנייה.למרות מה שכתוב לעיל, יהיה קשה מאד לאמר שממשלת נתניהו בונה בצורה חריגה ביו"ש. מלבד שנת עלייתו של נתניהו לשלטון (במרץ 2009) והשנה הנוכחית, התחלות הבנייה בשטחי יו"ש בתקופתו היתה נמוכה יותר מבכל שנה אחרת בעשור האחרון. בעוד ממוצע התחלות הבנייה ביו"ש בשנים 2009-2012 היה 1,235 התחלות בנייה, הממוצע בשנים המקבילות לפני כהונתו של נתניהו (2005-2008) עמד על 1,837. מנתון זה ניתן לראות שבממוצע, ממשלת נתניהו בשנים 2009-2012 בנתה ב-32.77% פחות מבשנים 2005-2008.

לצורך העניין, אם היינו משווים את השינוי בהתחלות הבנייה ביחס לשנים שלפני כהונת נתניהו, היינו מקבלים תוצאה נמוכה בהרבה מ-123.7%. כפי שניתן לראות תרשים 3, בשנת 2013 אכן היה שינוי משמעותי באחוזי התחלת הבנייה ביו"ש, אך לא מדובר באותו השינוי הקיצוני שניתן לראות אם משווים ל-2012.

סיכום

בתחקיר זה ראינו כי ההשוואה של הבניה בשנת 2013 לבניה בשנת 2012 היא בעייתית במקצת, שכן בשנת 2012 בנו פחות מהממוצע בשנים 2013-2005. יחד עם זאת, נראה כי הבעייתיות שבהשוואה אינה נעוצה בשנת 2012 דווקא, אלא בכל שנות כהונת ממשלת נתניהו (2013-2009). הבניה בתקופה זו הייתה מועטת ביותר, ואין היא מייצגת את הבניה ה"רגילה" באיו"ש. בהתאם, כאשר בודקים את השינוי בהתחלות הבניה בין שנת 2013 לבין השנים שקדמו לשלטון נתניהו (2008-2005), ניתן לראות שאחוז הגידול היחסי קטן בהרבה מאשר ההשוואה ל-2012. אין בכך כדי לומר שהבניה בשנת 2013 אינה גדולה בצורה משמעותית. שנת 2013 מהווה שנה שבה מספר התחלות הבנייה ביו"ש הוא הגבוה ביותר בעשור האחרון, ו אחוז הבנייה ביוזמה ציבורית ביחס לסך הבנייה בשנת 2013 הוא הגבוה ביותר מאז שנת 2005. משמע, נראה כי 2013 מסמנת חזרה למגמת הבניה המואצת שרווחה לפני תקופת שלטונו של נתניהו, כאשר הגידול משמעותי הן בהתחלות הבניה והן באחוז הבניה ביוזמה ממשלתית מסך כל הבנייה.

חה"כ שטבון צדק בכך שמדידת השינוי בהתחלות הבנייה ביחס לשנת 2012 יוצר עיוות מסויים של הנתונים, אך הניסיון להציג זאת כאילו רק שנת 2012 היתה חריגה אינו נכון. בכל שנות נתניהו היתה בנייה מופחתת באופן משמעותי, ונתוני 2013 מעידים על שינוי ביחס למגמה של כמה שנים ולא ביחס לשנה בודדת. בנוסף, הראנו שהבנייה ב-2013 אכן היתה גדולה גם באופן מוחלט, ולכן לא מדובר רק על עיוות בנתונים שגרם לכך ש-2013 תיראה כשנה בה בנו הרבה, אלא מדובר על ריבוי של בנייה בפועל.

לכן, אמירתו של חה"כ שטבון מקבלת את הציון 3 – 'חצי אמת'.

יוני שטבון
תחקירן: שני קינן
כתב: שני קינן
עורך: ספי קלר