עמוד הבית > מפלגות > עבודה > חה"כ שלי יחימוביץ': בשווייץ כל העובדים מאוגדים בוועדים חזקים

חה"כ שלי יחימוביץ': בשווייץ כל העובדים מאוגדים בוועדים חזקים

speedmeter1
 

האמירה:

בתאריך ה- 20.05.14 התארחה חה"כ שלי יחימוביץ' בתכנית "העולם הבוקר" ובמסגרת דיון בדבר העלאת שכר המינימום בישראל, ציינה כי "בשוויץ כל העובדים מאוגדים בוועדים חזקים" (7:25).

רקע:

במסגרת הקמפיין שהולך וצובר תאוצה להעלות את שכר המינימום ל-30 ₪ לשעה, תוכנית הבוקר של ערוץ 2 ערכה מעין עימות בין הפרשן הכלכלי רותם סלע מצד אחד לבין חה"כ שלי יחימוביץ' בנושא זה. תומכי מדיניות כלכלית ימנית נוהגים להצביע על שוויץ כטיעון נגד לצורך בשכר מינימום, שכן שוויץ היא מדינה מערבית מפותחת ומצליחה בה אין שכר מינימום גלובלי בחקיקה. כתגובה לטענה זו, חה"כ יחימוביץ' ביקשה לטעון שמדובר בדוגמה לא טובה שכן "בשוויץ כל העובדים מאוגדים בוועדים חזקים" באופן שמייתר למעשה את שכר המינימום שנועד להגן על העובד שנמצא בעמדת נחיתות ביחסיו מול המעסיק. בתחקיר זה נבקש לבדוק האם ארגוני העובדים בשוויץ אכן מהווים "תחליף" לשכר המינימום.

בדיקת עובדות:

בנובמבר 2011 פורסם דו"ח של CEPR (מרכז למחקרי מדיניות וכלכלה) הבוחן מגמות בשיעורי החברות בוועדי עובדים ובהסכמי המסגרת ב-21 הכלכלות העשירות. הכוונה בוועדי עובדים היא להתאגדות של עובדים שמטרתה לשפר את תנאי העסקתם. הסכמי מסגרת הם הסכמים הנחתמים בין ארגון העובדים לבין המעביד, ועוסקים בנושאים כמו קבלה לעבודה, סיום עבודה, תנאים ויחסי עבודה. ישנם עובדים שמוגנים על-ידי הסכם מסגרת, גם מבלי שיהיו חברים בארגון שמייצג אותם.

חה"כ יחימוביץ' מציינת כי כל העובדים בשוויץ מאוגדים בוועדי עובדים. עם זאת, מדו"ח ה- CEPR עולה כי נכון לשנת 2008 רק כ- 20% מהעובדים בשוויץ מאוגדים בוועדי עובדים. גם כאשר מסתכלים על אחוז העובדים המכוסים ע"י הסכמי מסגרת, נראה כי הוא עומד על כ-48% בלבד. נתונים דומים מאוזכרים בדו"ח מ-2013 של הקונפדרציה האיסלנדית של מעסיקים וארגוני עובדים, הנסמך על מידע מה-OECD. יש לציין כי חלק ניכר מהסכמי המסגרת כוללים גם את עיגון שכר המינימום המותר במסגרת ההסכם. נתונים אלו מעידים כי אמירתה של יחימוביץ' אינה מדויקת שכן רק כמחצית מהעובדים בשוויץ זוכים להגנה מסוימת.

עוד עולה מהדו"ח ששיעור העובדים בשוויץ שמוגנים ע"י הסכמי מסגרת נותר יציב יחסית בין השנים 2008-1980 (חלה ירידה של כ-2% במימד זה), אך שיעור החברות בוועדי עובדים ירד ב- 9.5%. כלומר, לאורך השנים חלה מגמת ירידה באחוז העובדים בשוויץ שזוכים להגנה כלשהי. נקודה חשובה נוספת היא שברוב המדינות בדו"ח שיעור העובדים המכוסים ע"י הסכמי מסגרת עומד על 50% ומעלה, כך ששוויץ ממוקמת במקום ה-14 מתוך 21 . גם אחוז העובדים השוויצרים המאוגדים בוועדי עובדים נמוך ממרבית המדינות.

סיכום:

בניגוד לטענת חה"כ יחימוביץ' לא כל העובדים בשוויץ מאוגדים בוועדי עובדים, אלא רק כ- 20% מהם, כשאחוז זה אף נמצא בירידה בעשורים האחרונים. גם שיעור העובדים המכוסים ע"י הסכמי מסגרת עומד על כ-48% ואינו חל על כלל העובדים בשוויץ. חלק ניכר מהסכמי המסגרת אמנם מעגן הגבלה על השכר המינימלי, אך מכיוון שרק כחצי מהעובדים מכוסים ע"י הסכמים מסוג זה קשה לטעון שמדובר בתחליף לשכר מינימום גלובלי המעוגן בחקיקה ראשית. כמו כן יש לציין כי אחוז המכוסים ע"י הסכם מסגרת בשוויץ נמוך בהשוואה למדינות האחרות, וממצב את שוויץ במקום ה- 14 מתוך 21 מדינות. נתון זה מחזק אף יותר את המסקנה לפיה אין בשוויץ הגנה חריגה בהיקפה על העובדים שמסבירה את הצלחתה הכלכלית בהיעדר שכר מינימום.

לפיכך, אנחנו מעניקים לאמירה את הציון "בעיקר לא נכון" (2 מתוך 5 במדד האמינות של פוליטיווטש).

שלי יחימוביץ'
תחקירניות: זהבית בן-דוד ואביגל בן-נון
עורך: ספי קלר