עמוד הבית > מפלגות > עבודה > מרב מיכאלי > חה"כ מרב מיכאלי: נשים אחראיות לשני שליש מסך שעות העבודה בעולם – בשכר ושלא בשכר

חה"כ מרב מיכאלי: נשים אחראיות לשני שליש מסך שעות העבודה בעולם – בשכר ושלא בשכר

speedmeter3
 

ב-8 במרץ בכל שנה מצוין ברחבי העולם יום האישה הבינלאומי. חברת הכנסת מרב מיכאלי (העבודה), אחת הנשים שמזוהות בישראל יותר מכל עם המאבק הפמיניסטי, נשאה לרגל ציון יום האישה השנה נאום בן 11 דקות במליאת הכנסת, במהלכו הצהירה: "לפי דו"ח האו"ם לשנת 2010, למרות שנשים הן חצי מאוכלוסיית העולם, הן אחראיות לשני שליש משעות העבודה בעולם – בשכר ושלא בשכר".

אמירתה של מיכאלי מתייחסת לדו"ח של המחלקה לכלכלה ולנושאים חברתיים של האו"ם, שיצא ב-2010 וכותרתו היא "נשים בעולם – מגמות ונתונים". הדו"ח סוקר את מצבן של נשים בעולם בשמונה תחומים מרכזיים: אוכלוסייה, בריאות, חינוך, עבודה, פוליטיקה, אלימות, סביבה ועוני. הוא מבוסס על איסוף נתונים בן 10 שנים ברמה הלאומית והבינלאומית ומטרתו לעמוד על ההבדלים בין נשים לגברים בכל שמונת התחומים.

בחלק הראשון של הצהרתה של מיכאלי היא טענה כי נשים מהוות חצי מאוכלוסיית העולם. נתון זה מדויק למדי: בשנת 2010 בה פורסם הדו"ח עמדה אוכלוסיית העולם על כ-7 מיליארד, וליתר דיוק 6,908,688,378 איש ואישה. נתון זה גבוה כמעט פי 3 מאוכלוסיית העולם בשנת 1950, אז חיו בעולם כ-2.5 מיליארד איש ואישה. בהתאם להצהרתה של מיכאלי, ב-2010 עמד שיעור הגברים באוכלוסייה על 50.4 אחוזים ואילו שיעור הנשים על 49.6 אחוזים, הפרש זניח במונחי אוכלוסיית העולם כולו של 57 מיליון איש. במילים אחרות: ב-2010 חיו בעולם 102 גברים על כל 100 נשים.

 

סייג על איסוף הנתונים

חשוב לציין שני סייגים עיקריים על אופן איסוף הנתונים בדו"ח. הראשון נוגע לכך שאיסוף הנתונים עצמו על עבודה שלא בשכר, כלומר מטלות הבית, הוא בעייתי שכן הוא מבוסס על דיווח עצמי. בנוסף, הדו"ח אינו נוגע לכל המדינות בעולם, אלא הוא לוקח רק מדגם מסויים מכל יבשת. את רשימת המדינות המלאה מכך יבשת ניתן למצוא בעמ' 211-212 בדו"ח.

 

עבודה שלא בשכר

בדיקת הצהרתה של מיכאלי בנוגע לאחריותן של נשים על שני שלישים משעות העבודה בעולם, בשכר ושלא בשכר, מורכבת מעט יותר. בתור התחלה, יש לציין שמשמעות אמירתהּ של חה"כ מיכאלי, היא שנשים עובדות בממוצע, בשכר ושלא בשכר, בערך פי שניים מגברים (כשהנשים מבצעות כ-3\2 מהעבודה, והגברים כ-3\1 – חצי מזה). 

 

בכל הנוגע לעבודה שלא בשכר קיים פער גדול בין נשים לגברים בכל אחת מהמדינות שנבדקו: לפי הדו"ח, על אף שנשים רבות (כ-52%) לוקחות חלק פעיל בשוק העבודה, הן ממשיכות להיות הנושאות העיקריות בעול עבודות הבית שאינן בשכר. עבודות אלה כוללות בין היתר טיפול בילדים, הכנת ארוחות, ניקיונות, קניות ואת שאר מטלות הבית. כמו כן, בעבודות שלא בשכר מחשיבים גם התנדבות בקהילה ובארגונים שונים ועזרה לא רשמית למשקי בית אחרים.

בכל העולם נשים מקדישות זמן רב יותר למטלות הבית מאשר גברים. ניתן לראות שאפילו באזורים המפותחים יותר, בהן רווחות תפיסות מגדריות שוויוניות יותר, נשים עוסקות פי שניים מגברים במטלות הבית: כ-5 שעות ביום בממוצע לעומת כ-2.5 שעות ביום בלבד לגברים. ביתר האזורים הפערים גדולים בהרבה: באפריקה, לדוגמה, על כל 5 שעות עבודה ביתית שתעבוד אישה, יעבוד גבר שעה אחת.

אינפוגרפיקה: יואל שמחוביץ'

 

חישוב משולב של עבודה בשכר ושלא בשכר

בנוסף למטלות הבית בהן הן לוקחות חלק מכריע, כ-52% מהנשים בעולם עובדות גם מחוץ לבית בשכר. בחישוב משולב של העבודה בחוץ (בשכר) ובבית (שלא-בשכר), סך שעות העבודה ביום גבוה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים בכל האזורים שנבדקו בדו"ח: מבין המדינות שנבדקו באפריקה, התגלה שנשים עובדות מעט מעל 7 שעות לעומת 6 שעות שעובדים גברים, באסיה בין 7 ל-8 שעות לעומת 6.5 שעובדים גברים, ובמדינות המפותחות אישה עובדת בממוצע ביום 7.5 שעות, לעומת 7 בלבד של גבר. ההבדלים הללו נכונים לכל האזורים, והם אינם קרובים להצהרתה של מיכאלי, שקבעה שבחישוב הכולל נשים עובדות פי 2 מגברים.

 

סיכום

הצהרתה של מיכאלי בנוגע לכך שנשים אחראיות על שני שליש מסך משעות העבודה בעולם אינה נכונה. אמנם, בביצוע עבודות הבית נשים אכן אחראיות על כשני שליש משעות העבודה, ולעיתים אף על יותר מכך, אך בחישוב המשולב של עבודה בשכר ושלא בשכר עליו דיברה חה"כ מיכאלי, הפערים קטנים בהרבה.

כמובן, אין בממצאים אלה כדי לרמוז על כך שקיים שוויון בין נשים לגברים בתחום התעסוקה – המצב רחוק מלהיות שוויוני ודו"ח האו"ם מראה זאת בבירור. אולם אמירתה של מיכאלי אינה מדויקת ואין לה כל זכר בנתונים הרשמיים שפרסם האו"ם.

מסיבות אלה, קיבלה האמירה של חה"כ מיכאלי את הציון 3 בסולם פוליטיווטש – חצי אמת.

מרב מיכאלי
תחקירן: ערן אמסלם
כתב: ערן אמסלם
עורך: שני קינן