עמוד הבית > מפלגות > עבודה > איתן כבל > חה"כ כבל: הדירות התייקרו ב-8%, מחירי השכירות עלו ב-38.5%

חה"כ כבל: הדירות התייקרו ב-8%, מחירי השכירות עלו ב-38.5%

meter4
 

בעמוד הפייסבוק של חה"כ איתן כבל פורסמה ב-31.3.2014 האמירה הבאה: "הנתונים המדאיגים שעולים מהדו"ח של בנק ישראל לשנת 2013 ימשיכו ללוות אותנו ולכרסם בנו לעוד הרבה זמן. אז הנה בקצרה הכותרות: הדירות התייקרו ב-8%, מחירי השכירות עלו ב-38.5%".

בתחקיר זה נבחן האם הנתונים שהוצגו אכן מאומתים, תוך התבססות על הדו"ח השנתי של בנק ישראל לשנת 2013, שהתפרסם בסוף חודש מרץ 2014.

רקע – שוק הדיור:

Shutterstock

על פי הדו"ח,  מסוף שנת 2007, עת פרץ המשבר הפיננסי העולמי, מסתמנת עלייה הן של שכר הדירה והן של מחירי הדירות בישראל. מנתונים של משרד השיכון נראה שכחלק מתהליך זה עולה בצורה משמעותית מספר המשכורות הנדרשות לרכישות דירה. בשנת  2013 (להוציא את הרבעון האחרון) נדרשו 136 משכורות חודשיות לרכישת דירה, לעומת 132 בשנה הקודמת ו-103 משכורות בשנת 2008. גם כאשר משווים את מחירי הדירות בישראל לבין מדינות אחרות ב-OECD בין השנים 2007-2013 נראה כי בישראל חלה בשנים אלו העלייה הגבוהה ביותר (כמעט ב-50%), כך לפי דו"ח בנק ישראל. אומדן נוסף העוזר למדידת יוקר הדיור בוחן את האחוז מתוך השכר הממוצע המוקצה לתשלום שכר הדירה הממוצע. מבחינה של דו"ח בנק ישראל, שיעור זה עלה ב- 8% בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2007, כך שעם השנים, נתח גדול יותר ויותר מהשכר החודשי מוקצה לתשלום שכ"ד.

בדיקת האמירה

מבחינה של  השינויים שחלו במהלך שנת 2013 במחירי הדירות, נראה כי חלה עלייה נומינלית של 8.1% (שינוי נומינלי מתייחס לשינוי לפי ערכם הנקוב של מוצרים). כמו כן, כשמקזזים מהעלייה הנומינלית את השפעות האינפלציה, ניתן לראות שחלה עלייה ריאלית של 6.1% במחירי הדירות. נתונים אלה  מתיישבים עם הנתונים שפרסם חה"כ כבל.

בהמשך, מציג חה"כ כבל כי מחירי השכירות עלו ב- 38.5%, נתון מפתיע כשלעצמו בהשוואה לנתון הקודם, שכן הפער בין האחוזים גבוה למדי. בחינה מעמיקה של  הדו"ח מראה שבעוד שבעליית מחירי הדירות מתייחסים לשנת 2013 בלבד, הנתון לגבי עליית מחירי השכירות מתייחס לעלייה מצטברת בין השנים 2008-2013. כאשר בוחנים את שכר הדירה בשנת 2013 בלבד, כפי שנעשה בנוגע למחירי הדירות, נראה שהעלייה בשנה זועומדת על 2.9% – העלייה המתונה ביותר מאז שנת 2008.

מלשכתו של חה"כ כבל נמסר שהנתונים שהוצגו אכן מופיעים בדו"ח ואף פורסמו בתקשורת. הם מסרו כי ביקשו לתאר מגמה כללית של עליית מחירי הדיור, ועל כן לא נכללו השנים המדויקות.

סיכום:

ניכר כי האמירה של חה"כ כבל בנוגע לעליית מחירי הדירות אכן נכונה, ומתייחסת לשנת 2013. מדד עליית שכ"ד מופיע גם הוא בדו"ח, אך הוא מתייחס לעלייה מצטברת בין השנים 2008-2013, כשהעלייה של שנת 2013 היא העלייה המתונה ביותר בחמש השנים האחרונות.

מסיבות אלה מקבלת האמירה של חה"כ כבל את הציון 4 במדד פוליטיווטש – "בעיקר נכון".