עמוד הבית > מפלגות > עבודה > חה"כ יחימוביץ': חצי מהישראלים מרוויחים פחות מ-6000 ש"ח

חה"כ יחימוביץ': חצי מהישראלים מרוויחים פחות מ-6000 ש"ח

speedmeter2
 

הקדמה

ב-18.03.14 פרסמה ממשלת ישראל סרטון אנימציה המסכם את הישגיה לשנת 2013. יומיים לאחר מכן, פרסמה חה"כ שלי יחימוביץ' סרטון תגובה המציג את מחדלי הממשלה לשנת 2013. בין היתר, נאמר בסרטון התגובה של חה"כ יחימוביץ' כי "חצי מכם מרוויחים פחות מ-6,000 שקלים" (דקה 00:35 בסרטון). בתחקיר זה נסביר בקצרה על שיטות שונות לבדיקת רמת השכר בישראל ונבחן האם אכן חצי מהישראלים מרוויחים פחות מ-6,000 שקלים.

שכר ממוצע ושכר חציוני

כאשר מבקשים לבחון את מאפייני השכר באוכלוסיה, ניתן לעשות זאת במספר דרכים שונות. כל אחת מאותן הדרכים רגישה לנתונים שונים ותניב בהתאם תוצאה סופית שונה. הדרך הנפוצה היא בדיקת השכר הממוצע. משמע, סכימת כלל השכר במשק וחלוקת הסכום לפי מספר הנפשות באוכלוסיה. הביקורת על שיטה זו מצביעה על כך שהממוצע רגיש לערכים קיצוניים. לפיכך, אם אדם מסויים באוכלוסיה מרוויח סכומים חריגים הוא "ימשוך" את הממוצע לכיוונו באופן שלא מייצג בהכרח את השכר בקרב שאר האוכלוסיה. כדוגמא, ניתן לחשוב על מצב שבו חלק גדול מהאוכלוסייה מאד ענייה, וחלק קטן ממנה מאד עשיר. אם חלקהּ העשיר של האוכלוסייה יתעשר עוד יותר, יעלה השכר הממוצע באופן משמעותי ככל שהמתעשרים ימשיכו להתעשר ולמרות שלא היה שינוי אצל רוב האוכלוסייה.

דרך שניה היא בדיקת השכר החציוני. משמע, גובה השכר שבדיוק חצי מהאוכלוסיה מרוויחה יותר ממנו וחצי מרוויחה פחות ממנו. בעיתונות הכלכלית מקובל להתייחס לאוכלוסיה לפי חלוקתה לעשירונים לפני הכנסה (למשל, כמה מרוויח העשירון העליון וכו'), כשהשכר החציוני הוא בעצם שכר המקסימום של העשירון החמישי. הביקורת על שיטה זו מצביעה דווקא על כך שהחציון אינו רגיש לערכים קיצוניים. לדוגמא, ייתכן שחצי מהאוכלוסיה מרוויחה מעל סכום מסויים וחצי מהאוכלוסיה מרוויחה מתחת לאותו סכום, אלא שהחצי העליון מרוויח הרבה מעל אותו סכום והחצי התחתון מרוויח קרוב מאוד לסכום. אם כן, ייתכן כי גם השכר החציוני יתן תמונה חלקית לגבי השכר באוכלוסיה. בעייתיות נוספת שקיימת עם השכר החציוני היא הקושי בחישובו. בניגוד לשכר הממוצע שעבורו מספיק סך השכר במשק וסך העובדים, על-מנת למצוא את השכר החציוני יש לבצע סקר בין משקי הבית, שיאפשר למקם אותם על עשירונים ויאפשר להגדיר את רמת השכר שמתאימה לעשירונים הללו.

הנתונים

 מלשכתה של חה"כ יחימוביץ' נמסר כי הנתונים נלקחו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. באתר הלמ"ס נמצאים אמנם נתונים מתוך מסקר הוצאות משק הבית המורחב והמשופר, אך נתונים אלה אינם מעודכנים לשנת 2013 אלא לשנת 2012 בלבד. כזכור, סרטון התגובה של חה"כ יחימוביץ' (כמו גם הסרטון המקורי שפירסמה הממשלה) מתייחס כולו לשנת 2013. הסרטון של חה"כ יחימוביץ' אף מתחיל במילים: ממשלת ישראל ה-33 בראשות נתניהו מסכמת שנה ראשונה. אז מה היה לנו?".

אך גם כאשר בוחנים את נתוני 2012, עדיין ישנה בעייתיות משמעותית באמירתה של חה"כ יחימוביץ'. בשנת 2012 השכר החציוני במשק עמד על 6,541 ₪ ולא על 6,000 ₪ כפי שציינה חה"כ יחימוביץ'. מהלמ"ס נמסר כי המידע המעודכן בדבר השכר החציוני לשנת 2013 עדיין אינו בידיהם ולכן גם לא פורסם. מקור מידע נוסף שיכול לספק את נתוני השכר החציוני הוא הביטוח הלאומי, שמפרסם מידי שנה את הנתונים בדבר השכר הממוצע וחלוקת האוכלוסיה לעשירונים לפי הכנסה. אך מבירור שערכנו עם הביטוח הלאומי נמסר כי נתוני 2013 טרם עובדו והם יעובדו רק לקראת פרסום דו"ח העוני לשנת 2013.

מגמות בשכר החציוני

כפי שאמרנו, אמירתהּ של חה"כ יחימוביץ' בעייתית גם אם נבדוק אותה אל מול הנתונים מהשנה הקודמת. על-מנת להבין האם ניתן להגדיר הבדל של 541 ₪ (בין 6,541 ל-6,000) כהבדל משמעותי, נבדוק מה היו השינויים בשכר החציוני לאורך השנים והאם שינוי בגודל כזה הוא דבר נפוץ. אם שינוי של 541 ₪ בשכר החציוני הוא אכן שינוי נפוץ, ניתן לאמר שהטעות של חה"כ יחימוביץ' אינה משמעותית.

מבדיקה של נתוני הלמ"ס על השינויים בשכר החציוני מ-2000 עד 2012, ניתן לראות שהשינוי משנת 2011 לשנת 2012 הוא השינוי המשמעותי ביותר בשנים אלה – שינוי של 6.7% ו-411 ₪. יותר מכך, גם השינוי המשמעותי ביותר שהיה בשנת 2012, הוא חריג בפני עצמו ואולי אף ניתן לייחס אותו לשינוי בשיטת המדידה ב-2012. בשנה זו התבססו בלמ"ס על סקר שונה מבשנים שלפני כן, כשאחד מהשינויים הוא שלא כלולים בסקר הזה בדווים, והוא התחיל לכלול בתוכו קיבוצים ומושבים שיתופיים. שינוי זה בשיטת מדידה הופך את גידול השכר החציוני ב-411 ₪ לקיצוני הרבה יותר, ולכן את הטעות של חה"כ יחימוביץ' למשמעותית הרבה יותר.

סיכום

נראה כי אמירתה של חה"כ יחימוביץ' מכילה נתון שאינו קיים. נכון להיום, אין גורם רשמי שיכול לנקוב בשכר החציוני בשנת 2013.

גם אם לוקחים את הנתון העדכני האחרון, משנת 2012, ישנה חריגה בין אמירתה של חה"כ יחימוביץ' (6,000 ₪) לבין הנתונים בפועל (6,541 ₪).

כפי שהראנו, החריגה של יחימוביץ' משמעותית ביותר ביחס לשינויים השנתיים שמתרחשים בשכר החציוני.

לפיכך, האמירה מקבל את הציון "לא נכון" (1 מתוך 5 במדד האמינות של פוליטיווטש).