עמוד הבית > מפלגות > הבית היהודי > השר נפתלי בנט: התחלות הבנייה עלו ב-11%- מ-42,876 בשנת 2012, ל-47,000 בשנת 2013

השר נפתלי בנט: התחלות הבנייה עלו ב-11%- מ-42,876 בשנת 2012, ל-47,000 בשנת 2013

speedmeter3
 

בעמוד הפייסבוק הרשמי של השר נפתלי בנט פורסמה בתאריך ה-19.03.14 האמירה הבאה, בנוגע להתחלות הבנייה בשנת 2013: " שנה של תנופת בנייה (…) התחלות הבנייה עלו ב-11%- מ-42,876 בשנת 2012, ל-47,000 בשנת 2013".

בתחקיר זה נבחן האם הנתונים שמציין השר בנט אכן נכונים ומבוססים, תוך הסתמכות על מאגרי המידע של הלמ"ס ושל משרד השיכון.

בנייה ה-2012-2013

לפי הגדרת הלמ"ס, תהליך הבנייה של מבנה בארץ מורכב מארבעה שלבים: היתר בנייה, התחלת בנייה, בנייה פעילה וגמר בנייה. באמירתו, התרכז השר בנט בשלב השני, התחלת הבנייה, כלומר לאחר שהתקבל אישור הבנייה שהונפק על ידי הועדה לתכנון ולבנייה והתחילה עבודת חפירת היסודות של הבניין. השר בנט מציין כי בשנת 2012 התחילו בבנייתן של 42,876 דירות, ואכן לפי נתוני הלמ"ס נראה כי מספר זה הינו מדויק (הבדיקה נעשתה עפ"י קריטריון "דירות לפי מספר חדרים בדירה" במחולל הלוחות של נתוני הבינוי של הלמ"ס). נתון כמעט זהה, המדבר על התחלת בנייה של 42,875 דירות, ניתן לראות בסיכום הפעילות של משרד השיכון עצמו לשנת 2013.

עם זאת, מבחינת דו"ח הבנייה של הלמ"ס לשנת 2013 שפורסם במרץ האחרון, עולה כי בשנה זו החלה בנייתן של כ-44,340 דירות בלבד. יתר על כן מצוין במפורש בדוח זה כי חלה עליה של 3.4% בשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012. גם במקרה זה, ניתן למצוא את אותו המספר בדיוק בנתונים            שמפרסם משרד השיכון. ניתן אם כן לראות, שהטענה של השר בנט לגבי התחלת בנייה של 47,000 יחידות דיור בשנת 2013 היא בעייתית, וגבוהה בכ-2,600 מהנתון אותו מספקים הלמ"ס ומשרד השיכון. בהמשך לכך, בין השנים 2012-2013 חלה עלייה של 3.4% בלבד בהתחלות הבנייה, ולא עלייה של 11% כפי שטען השר.

למרות נתונים אלה, יש לציין שעדיין מדובר על גידול בהתחלות הבנייה שממשיך מגמה כמעט רצופה של כ-3 שנים. לפי דו"ח בנק ישראל האחרון (2013), אף מדובר על קצב גידול הגבוה במקצת מתוספת הדיור הנחוצה על מנת לענות  על הגידול הדמוגרפי, ולכן המשך הקצב הנוכחי של התחלות הבנייה באיזורי הביקוש יכול להקל על הלחץ שקיים בשוק הדירות, ואף לגרום להוזלת מחירים.

 

האם מדובר בכל זאת בתנופת בנייה?

למרות ההבדלים בין גרסתו של השר בנט לבין הנתונים שמצאנו, יש לבדוק האם ניתן להגדיר צמיחה של כ-3.4% בהתחלות הבנייה כ"תנופת בנייה", כך שיהיה ניתן לטעון שמשמעות אמירתו של השר בנט נכונה למרות הטעות בנתונים עצמם. בשביל לעשות זאת נבדוק את נתוני התחלות הבנייה בתקופתו של חה"כ אריאל אטיאס מש"ס כשר הבינוי והשיכון, בין השנים 2009-2013, כך שיהיה לנו אומדן השוואה לקצב התחלות הבנייה. לפי נתוני הלמ"ס, ב-2009 נרשמו כ-35,165 התחלות בנייה, לעומת 40,476 התחלות בנייה בשנת 2010 – עלייה של כ-15%. בדומה לכך, בשנת 2011 החלה בנייתן  של 46,763 יחידות דיור – עלייה של כ-15% נוספים משנת 2010. לעומת השנתיים הקודמות, שנת 2012 יוצאת דופן שכן במהלכה חלה ירידה של 8% במספר התחלות הבנייה, כך שהחלה בנייתן של 42,876 יחידות דיור בלבד. נתונים אלה מתקופת כהונתו של חה"כ אטיאס כשר השיכון מקשים על הטענה שניתן לכנות עלייה של 3.4% בהתחלות הבנייה כ"תנופת בנייה", כפי שטוען בנט.

היתרי הבנייה בהשוואה לכהונה הקודמת

היבט נוסף שיש לבחון כשעוסקים בבנייה קשור לעובדה שצוינה לעיל, לפיה, תהליך הבנייה הוא ארוך ומניב פירות רק לאחר זמן ממושך. על כן, קשה לקבוע מהי תרומתה של הממשלה הנוכחית לבנייה ביחס לממשלות קודמות, שהרי ייתכן כי הגידול בהתחלות הבנייה עליו מדבר בנט, הוא תוצאה של היתרי בנייה שאושרו בממשלה הקודמת. מצד שני, ייתכן שמאמציה של הממשלה הנוכחית למתן היתרי בנייה יניבו פרי רק בעתיד. בעקבות זאת, מצאנו לנכון להציג גם את נתוני הלמ"ס המעידים על השלב הראשוני בתהליך –  שלב היתרי הבנייה, כשגם בתחום זה ניתן לראות את הקושי הגדל להגדיר את תקופתו של השר אריאל כ"תנופת בנייה". לפי נתוני הלמ"ס בין השנים 2009 ל-2012 ניתנו בממוצע כל שנה 35,729 היתרי בנייה, זאת לעומת כ-33,749 היתרי בנייה שניתנו ב-2013-  ירידה של כ-5.8% ביחס לממוצע השנים 2009-2012.  סייג חשוב שיש לציין כאשר בוחנים את היתרי הבנייה שפורסמו ע"י הלמ"ס, הוא כי נתונים אלו מתייחסים להיתרי בנייה ביוזמה פרטית בלבד, ולא להיתרים ביוזמה ציבורית. משיחה שביצענו עם גורמים בלמ"ס התברר כי לא מתפרסם מידע מרוכז בנוגע להיתרי הבנייה ביוזמה ציבורית, ולכן ייתכן שישנו הבדל ביתרי הבנייה שניתנו לבנייה ביוזמה פרטית.

סיכום

בתחקיר זה הראינו כי התחלות הבנייה שהציג השר בנט עבור שנת 2013 גבוהים בכ- 2,600 התחלות בנייה, בהשוואה לנתוני הלמ"ס. כמו כן הייתה עלייה של 3.4% משנת 2012 לשנת 2013, ולא עלייה של 11% כפי שטען השר בנט.

בהמשך, השווינו עלייה זו של 3.4% בהתחלות הבנייה בשנת 2013, לעומת שיעורי העלייה בהתחלות בנייה בעת כהונתה של הממשלה הקודמת, וגילינו שאלו הגיעו אף ל-15%. לבסוף, נבחנו גם היתרי הבנייה ביוזמה פרטית שניתנו בשנת 2013, שהעידו על ירידה של כ-5.8% בהשוואה להיתרי הבנייה שניתנו בשנים הקודמות. נתונים אלו מעלים תהייה האם אכן שנת 2013 מאופיינת ב"תנופת בנייה".

 למרות הטעויות העובדתיות, עדיין מדובר על גידול בהתחלות הבנייה מעבר לקצב הגידול הנחוץ על מנת לענות על הגידול הדמוגרפי באוכלוסייה.

מסיבות אלה קיבלה האמירה של השר בנט את הציון 2 – לא נכונה ברובה – ראו שינוי ציון בהמשך.

הודעת הבהרה
ביום שני (7.4.14) פרסמנו כאן את ממצאי התחקיר שערכנו בנוגע לאמירה של השר נפתלי בנט בנוגע לתנופת הבניה שנערכה לטענתו במהלך השנה האחרונה. מצאנו כי ישנה חריגה בין נתוני הלמ"ס ומשרד השיכון לבין הנתונים שהציג השר בנט בנוגע להתחלות הבניה בשנת 2013 (http://on.fb.me/1g9Satb). לאור זאת, הענקנו לאמירה של בנט את הציון "בעיקר לא נכון" (2 מתוך 5 במדד האמינות של פוליטיווטש). התחקיר פורסם לאחר שנערכו נסיונות כושלים מצידנו להשיג את תגובתו של השר בנט.

לאחר פרסום התחקיר יצרו איתנו קשר מלשכת השר בנט וביקשו שנתקן את התחקיר, שכן אמירתו של השר מבוססת על נתוני משרד השיכון. כאמור, התחקיר התבסס על הנתונים הגלויים שפרסם משרד השיכון (http://bit.ly/Q7Xsis), אך משיחה שערכנו עם דובר משרד השיכון התברר כי מדובר בהערכה זמנית בלבד. לדבריו: "הנתונים הבלתי סופיים של 2013 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בתחילת החודש שעבר עומדים על 44,340 דירות חדשות במשק, שצפויים על סמך שנים קודמות להתעדכן ולהגיע למספרים סופיים של למעלה מ-47 אלף דירות".

מבדיקה שערכנו עולה כי נתוני הלמ"ס אכן מתעדכנים עם הזמן וקיים פער בין ההודעה המקורית של הלמ"ס לבין התחלות הבניה בפועל. בממוצע הפער המדובר עמד בשנים 2012-2005 על כ-6.9%. יש לציין כי הפער בין הנתונים באמירתו של השר בנט לבין הנתונים שהתפרסמו בהודעה המקורית של הלמ"ס עומד על כ-6%.

לאור הממוצע שערכנו, יש סיכוי סביר בהחלט שמספר התחלות הבניה הסופי יעמוד על הנתון שהביא השר בנט ואף יותר מכך. יחד עם זאת, אף גורם רשמי לא יכול לנקוב כרגע במספר המדוייק של התחלות הבניה שנערכו בשנת 2013. אמנם כל השנים האחרונות הראו גידול בין ההודעה הרשמית של הלמ"ס לבין המספר הסופי, אך הגידול אינו קבוע וכרגע אין לאיש מספר מדוייק אלא ציפייה בלבד.

לפיכך, לאור המידע החדש שהגיע לידינו ולאחר התייעצות עם כמה מחברי הוועדה המייעצת של PolitiWatch, החלטנו להעלות את ציון האמירה מ-2 ל-3 ("חצי אמת"). אמירתו של השר בנט נקבה במספר מדוייק שאיש אינו יכול לאשר בוודאות מוחלטת ולפיכך היא אינה נכונה במישור המילולי. יחד עם זאת, כאשר בוחנים את ההקשר, נראה כי האמירה אכן סבירה ומצביעה על מגמה אותנטית של גידול בהתחלות הבנייה שסביר שתתקיים במציאות.

מדיניות פוליטיווטש מאז ומעולם הייתה שתחקירים יעודכנו ויתוקנו לאור מידע חדש שמגיע אלינו. לשמחתנו, לא נאלצנו לתקן אף תחקיר עד עכשיו.