עמוד הבית > מפלגות > הבית היהודי > השר נפתלי בנט: בשטחי C ביהודה ושומרון "חיים 400,000 ישראלים ורק כ-70,000 ערבים

השר נפתלי בנט: בשטחי C ביהודה ושומרון "חיים 400,000 ישראלים ורק כ-70,000 ערבים

speedmeter3
 

בתאריך ה-8 ביוני 2014, טען יו"ר מפלגת הבית היהודי ושר הכלכלה נפתלי בנט כי בשטחי C ביהודה ושומרון "חיים 400,000 ישראלים ורק כ-70,000 ערבים" (6:30). הדברים נאמרו בכנס הרצליה ה-14 במהלך הצגת "תוכנית הריבונות" של מפלגת הבית היהודי, לפיה מדינת ישראל תחיל ריבונות הדרגתית על שטחי C, תוך יצירת "אוטונומיה משודרגת" ביתרת השטח עם חופש תנועה מלא לאוכלוסיה הערבית. על פי התוכנית, לתושבי שטחיC  הערביים תינתן אפשרות לבחור בין קבלת אזרחות ישראלית לבין מעמד תושבות.

רקע

רעיון הסיפוח, על גלגוליו השונים, הוא חלק משמעותי מהשיח הפוליטי הישראלי, כשתומכיו נמצאים הן במפלגות מרכזיות כמו הליכוד, כמו גם במפלגות הנמצאות ימינה יותר בקשת הפוליטית. תקציר של גישתהּ של ממשלת ישראל ושל השרים היושבים בהּ לרעיון הסיפוח ניתן לראות בפוסט בנושא בפלוג של טל שניידר. מעבר לגישה הכללית לנושא, לרעיון הסיפוח ישנם מאפיינים עובדתיים רבים שנמצאים פעמים רבות במחלוקת, כשבתחקיר זה נעסוק בשאלת מספר הפלסטינאים הנמצאים בשטחי C.

על פי החלוקה שבוצעה במסגרת הסכם אוסלו ב' בשנת 1995, שטחי C הם האזורים ביהודה ושומרון אשר נמצאים תחת שליטה מלאה (אזרחית ובטחונית) של מדינת ישראל. זאת לעומת שטחי A אשר נמצאים תחת שליטה אזרחית ובטחונית של הרשות הפלסטינית, ושטחי B  אשר נמצאים תחת שליטה אזרחית של הרשות ושליטה בטחונית של מדינת ישראל. עם זאת, היות והחלוקה לשטחי A, B ו-C נועדה להיות זמנית, היא נעשתה באיזורים מסוימים ביהודה ושומרון באופן שרירותי למדי, כך שאינו חופף את גבולות השטח הבנוי ביישובים הפלסטיניים. בעקבות כך, נוצר מצב שבו כפרים רבים ממוקמים באופן חלקי בשטחי C ובאופן חלקי בשטחיA  או B, עובדה אשר מקשה על מתן הערכה מדויקת בדבר היקף האוכלוסיה הפלסטינית בשטחי C.

מסיבות אלו, קיימות הערכות שונות באשר למספר הפלסטינים החיים כיום בשטחי C. ב"תוכנית ההרגעה" לניהול הסכסוך, למשל, אותה הציג השר בנט בשנת 2012, נעשה שימוש בהערכה על פיה כ-47,560 תושבים פלסטיניים מתגוררים בשטחי C. הערכה זהה לזו המופיעה במחקר שנערך ב-2007 על ידי עמותת "במקום" (מתכננים למען זכויות תכנון, עמ' 125). אלא שהנתון בו עשה השר בנט שימוש מתייחס רק לכפרים הפלסטינים הנמצאים בשטחי C במלואם, ולא לריכוזי התיישבות הממוקמים בחלקם בשטחי C ובחלקם בשטחי A או B. הבעיה שנוצרה היא שייתכן שישנם ריכוזי אוכלוסייה המוסיפים בצורה משמעותית למניין האוכלוסייה של שטחי C, אך אינם נספרים מפני שהם אינם נמצאים במלואם בשטח C. במחקר של ארגון "במקום" היישובים המחולקים דווקא זוכים להתייחסות, ומוערך כי מתגוררים בהם כ-100,000 פלסטיניים. כלומר, להערכת הארגון, נכון ל-2007, התגוררו בשטחי C כ-150,000 פלסטינים – הערכה  ממנה התעלם השר בנט.

מלשכתו של השר בנט נמסר כי ההערכה הרשמית בה נעשה שימוש ב"תוכנית הריבונות" היא כי מספר התושבים הפלסטינים בשטחי C נע בין 60,000 ל-90,000. מקור הנתונים לא מצוין במסמכי "תוכנית הריבונות," אך מלשכת השר נמסר כי מדובר בשקלול ומיצוע של דו"חות והערכות של גופים שונים. נתונים אלו הם המופיעים במסמכים של מפלגת הבית היהודי, ונראה כי המספר בו נקב השר בנט בכנס הרצליה, 70,000, נבחר כמין סמן אמצע בין שני הקצוות.

הערכות מרכזיות

אחת ההערכות אשר צוינה על ידי לשכת השר בנט כמרכזית עבורם היא זו של הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה. עם זאת, בדיקתנו העלתה כי לא רק שמסמכי הלמ"ס הפלסטינית מכילים הערכה גבוהה מזו של בנט, אלא ששיטת ההערכה של הלמ"ס הפלסטינית בעייתית, וככה"נ הובילה להערכת חסר. הערכת הלמ"ס הפלסטינית מבוססת על תחזית גידול טבעי ביחס למפקד אוכלוסין שנערך בשנת 2007, כאשר התחזית בוצעה תוך התעלמות מריכוזי אוכלוסין אשר מנו פחות מ-100 תושבים. כיוון שמדובר במעל 100 יישובים, שאפשר להניח כי מאז 2007 אוכלוסייתם רק צמחה, מדובר בהשמטה משמעותית. עם זאת, על אף ההשמטה, הערכת הלמ"ס הפלסטינית היא כי נכון לשנת 2013 התגוררו 119,417 פלסטינים בשטחי C – הערכה הגבוהה כמעט פי שניים מזו שהציג בנט בכנס הרצליה.

גוף נוסף אשר מבצע הערכות באשר להיקף האוכלוסיה הפלסטינית בשטחי C הוא משרד התיאום לעניינים הומניטריים של האו"ם, OCHA. בדו"ח העדכני ביותר שפרסמו (Area C Vulnerability Profile), בחודש מרץ 2014, מעריכים OCHA  כי האוכלוסייה הפלסטינית בשטחיC  מונה כ-297,900 איש. על פי הדו"ח, המידע נאסף בין החודשים יוני לספטמבר 2013 על ידי צוותי שטח של OCHA, אשר פנו לראשי יישובים וכפרים וביקשו שיעריכו מה מספר התושבים שתחת אחריותם המנהלית. לטענת עמותת "במקום," נתונים אלו ככה"נ מופרזים מעט, בין היתר בשל בעייתיות בשיטת האומדן ביישובים אשר מצויים באופן חלקי בשטחי A או B. לטענת "במקום," ראשי יישובים לא תמיד יודעים במדויק איפה עובר הקו, המלאכותי בעיניהם, בין שטחיC  לשטחי A ו-B, ונוטים "לעגל" כלפי מעלה. עם זאת, גם "במקום" מעריכים כי בהתחשב בגידול הטבעי משנת 2007, האוכלוסיה הפלסטינית בשטחיC  מונה לא פחות מ-180,000 איש.

לבסוף, גוף נוסף אשר מפרסם הערכות בנושא הוא מתאם פעולות הממשלה בשטחים. מדוברות מתפ"ש נמסר כי "על פי הערכת המינהל האזרחי, ב-200 ריכוזי אוכלוסייה שנבדקו בשטחי C יש לכל היותר 100 אלף תושבים פלסטינים. ההערכה נעשית על סמך נתונים ממקורות שונים ולא אחידים." עם זאת, לא נתקבלה מהם כל תשובה באשר לאופן בו נאספו הנתונים, האם הם מבוססים על מפקד מסודר, או האם הם כוללים תושבים מיישובים אשר חלקם בשטחי C  וחלקם בשטחי A או B. ללא פרטים אלו, קשה להעריך עד כמה נתונים אלו משקפים את מספר הפלסטינים בשטחי C. באופן דומה, על אף שהזכירו בלשכת בנט את מועצת יש"ע כאחד ממקורותיהם, שיחה עם נציג המחקר של המועצה העלתה כי הם לא ערכו מחקר עצמאי בנושא, וכי הערכותיהם באשר לאוכלוסיה הפלסטינית בשטחי C מבוססות על גורמי המחקר השונים שצוינו לעיל, וכן על היכרותם את המציאות בשטח.

סיכום

לסיכום, ישנה בעייתיות בהערכת אמינות אמירתו של השר בנט. מחד, קיימים קשיים רבים באומדן גודל האוכלוסיה הפלסטינית בשטחי C, ולא קיים נתון חד משמעי ומובהק – כך שקשה לקבוע כי בנט עשה שימוש מטעה או שגוי בנתונים. מאידך, 70,000 תושבים הוא נתון אשר איננו תואם אף אחת מההערכות הרשמיות, ולמעשה נמוך יותר אף מהנמוכות שבהן – פער אשר מעיד על הצגה לא מהימנה של מידע מחקרי. יש לציין כי אם מדובר בהערכה המתעלמת מכלל תושבי שטח C המתגוררים ביישובים שחלקם בשטחי A או B, היא ככה"נ מדויקת יחסית – אך זוהי הפרדה מלאכותית אשר איננה רלוונטית, בפרט לא בהקשרי יישום תוכניות מדיניות כמו "תוכנית הריבונות". בהתחשב בכך שטרם גובשה מדיניות ברורה באשר ליישובים אלו ב"תוכנית הריבונות," התעלמות זו מאוכלוסיה בסדר גודל של כ-100,000 תושבים איננה אחראית, כיוון שהיא משנה משמעותית את היחס בין האוכלוסיה היהודית והפלסטינית בשטחי C. עם זאת, יש לציין כי מבחינה דמוגרפית, משמעות מתן אזרחות ישראלית ל-70,000 פלסטינים משמעה הפיכת ערביי ישראל לכ-21.5 אחוז מהאוכלוסיה, בעוד שמתן אזרחות ל-300,000 פלסטינאים משמעו הפיכתם לכ-23%. מכאן, ניתן לטעון כי להבדלים בהערכות אין השפעה משמעותית על יישום התוכנית.

לפיכך, אנו מעניקים לאמירה של השר בנט את הציון "חצי אמת" (3 מתוך 5 במדד האמינות של פוליטיווטש).