עמוד הבית > מפלגות > ליכוד > בנימין נתניהו > בנימין נתניהו: "לאחר שלא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה, אנו מוסיפים כעת 1,000 מיטות לבתי החולים".

בנימין נתניהו: "לאחר שלא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה, אנו מוסיפים כעת 1,000 מיטות לבתי החולים".

speedmeter1
 

עיצוב: דביר בך

רקע כללי
במשך שנים רבות הייתה הזנחה של נושא מיטות האשפוז בבתי החולים, עד כי תפוסת המיטות וניצולת האשפוז הייתה גבוהה ביותר ואף מסוכנת. כך עולה מהדו"ח על מערך האשפוז הכללי (2008), מדו"ח מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות (2010) של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ומדו"ח מבקר המדינה לשנת 2010 הנוגע למצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולים כלליים.
המצב היה חמור עד כדי כך שההסתדרות הרפואית עתרה לבג"ץ נגד שר הבריאות וגופי ממשל נוספים בתביעה למתן צו מיידי להוספת מיטות אשפוז. העתירה אמנם נדחתה, אולם בפסק הדין שנכתב על-ידי השופטת מרים נאור צוין כי "לאור מתווה הפתרון שהוצג על ידי המשיבים אין מקום להתערבותנו, אולם יש לציין כי 'לא לעולם חוסן', וכפי שציינה חברתי השופטת ארבל, בעתיד עשוי בית המשפט לנהוג בפחות ריסון ואיפוק". (בג"צ 488/11, ההסתדרות הרפואית בישראל נ' שר הבריאות ואח') על רקע המצב הקשה, בהחלטת הממשלה מפברואר 2011 הונחה משרד הבריאות להוסיף לפחות 160 מיטות אשפוז-כללי בכל שנה, בשנים 2011-2016, כך שסך התוספת יהיה 960 מיטות.
כהמשך להחלטה זו, בספטמבר 2012 פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה בדף הפייסבוק הרשמי שלו, כי "לאחר שלא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה, אנו מוסיפים כעת 1,000 מיטות לבתי החולים". דברים דומים אמר ראש הממשלה גם ב"דיון 40 חתימות" בכנסת, במרץ 2011. האמירה הזו היא מרכזו של תחקיר זה.

קריטריונים לבדיקה
ראשית, אמירתו של ראש הממשלה מתייחסת לעשור שלפני הקמת הממשלה ה-32 שהוקמה בחודש מרץ 2009, כלומר לעשור 3.1999-3.2009. באמירתו זו ראש הממשלה מדלג על השנים 2009-2010, ועורך השוואה בין עשור זה לבין החלטת הממשלה שהתקבלה בראשית 2011.
בבואנו לבחון את מצב מיטות האשפוז בישראל, יש לדעת כי המונח "מיטת אשפוז" כולל ארבעה סוגי אשפוז: אשפוז-כללי, בריאות הנפש, מחלות ממושכות (כולל מוסדות גריאטריים) ואשפוז שיקומי. בכל ארבעת התחומים קיים מחסור במיטות אשפוז, אך כפי שעולה מדו"ח מבקר המדינה ומדו"חות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, קיים מחסור אקוטי במיטות אשפוז במחלקות הפנימיות, כלומר במיטות האשפוז הכללי. החלטת הממשלה על תוספת של 960 מיטות מתייחסת למיטות מסוג זה האחרון – מיטות אשפוז-כללי, ועל כן עיקר התחקיר שלנו ייסוב על מצב מיטות אלו.
אבחנה חשובה נוספת בעניין זה צריכה להיעשות בין מספרן המוחלט של מיטות האשפוז לבין מספרן של מיטות האשפוז לנפש, אותו מקובל למדוד בקרב גורמי ההערכה הרשמיים באמצעות מספר המיטות ל-1,000 נפש. מנתוני הלמ"ס עולה כי אוכלוסיית ישראל עתידה לגדול בשנים הקרובות, ולכן גם אם מספרן המוחלט של מיטות האשפוז יגדל, ייתכן שהוא לא יגדל מספיק בכדי להדביק את קצב גידול האוכלוסייה. כלומר, ייתכן כי על אף העלייה במספר המיטות, תהיה ירידה מספר המיטות לנפש.
ההנחה הבסיסית שלנו בתחקיר היא כי הנתון החשוב ביותר לנושא זה הוא מספר מיטות האשפוז לנפש, וכדי לבחון את האמירה הזו ברמה המהותית, עלינו לבדוק בעיקר את השינוי בפרמטר זה.

מיטות אשפוז בעשור 1999-2009
הבעיה הראשונה באמירה זו של ראש הממשלה היא שבניגוד לדבריו כי "לא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה", מבדיקת הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל תחום מידע במשרד הבריאות, עולה כי בין השנים 1999-2009 היה גידול של 4,677 מיטות במספרן המוחלט של מיטות האשפוז. 

בניסיון לברר עם משרד הבריאות והאוצר את פשרו של הנתון אותו סיפק ראש הממשלה קיבלנו את התגובה הבאה, לפיה "הצהרות ראש הממשלה וסגן שר הבריאות מתיחסות למיטות אשפוז כללי. בעשור שקדם להחלטת הממשלה ב-2011 אכן כמעט ולא נוספו מיטות אשפוז כללי לרישיון בתי החולים. תוספת אלפי המיטות אליה מתיחס הפונה היא של מיטות אשפוז ממושך במוסדות סיעודיים, שאינן קשורות לעניין".
מסיבה זו בדקנו גם את מספר מיטות האשפוז הכללי שנוספו בעשור שלפני הקמת הממשלה וגילינו שבאותו עשור נוספו כ-633 מיטות אשפוז כללי. לאור נתונים אלה אמירתו של ראש הממשלה ש"לא נוספה מיטה אחת בעשור שלפני הקמת הממשלה" אינה נכונה הן לגבי תחום האשפוז הכללי והן לגבי כלל מיטות האשפוז.

לצד זאת ראוי לציין כי הגידול במספר המוחלט של מיטות האשפוז לא הדביק את קצב גידול האוכלוסייה, ולכן מספר מיטות האשפוז לנפש ירד בשנים 1999-2009.

החלטת הממשלה הנוכחית בחלקה השני של האמירה ראש הממשלה מצהיר על תוספת של 1,000 במספר מיטות האשפוז הכללי "כעת". בדברים אלה יש בעייתיות ברמה העובדתית וברמה המהותית.
ראשית, בהחלטת הממשלה דובר במפורש על מהלך שישתרע על פני 6 השנים 2011-2016 ולא בתוספת "כעת". שנית, ההשוואה שעורך ראש הממשלה בין העשור שלפני הקמת הממשלה לבין החלטת הממשלה הנוכחית מביאה את הקורא לחשוב כי מצב מיטות האשפוז הכללי בישראל ישתפר, אך לא כך הם פני הדברים. התוספת המתוכננת ע"פ החלטת הממשלה של 960 מיטות אשפוז-כללי עומדת להרע את מצב מיטות האשפוז הכללי בישראל, שכן מספר המיטות לנפש יישאר נמוך ואף ירד.

בהסתמך על תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אודות גודל האוכלוסייה בישראל בשנת 2016, תוספת של 960 מיטות אשפוז כללי עד שנה זו תביא את מספר מיטות האשפוז הכללי ל-1,000 נפש מ-1.885 ל-1.872, כלומר ירידה של יותר מעשירית האחוז.
מנתונים אלה עולה המסקנה כי בהחלטת הממשלה אותה מציג ראש הממשלה כשיפור של מצב מיטות האשפוז בישראל, משתקפת מגמה הפוכה של המשך המצב החמור במחלקות הפנימיות ובמיטות האשפוז הכללי, ואף ירידה נוספת במספר מיטות האשפוז הכללי לנפש.
מצד שני, המגמה המדוברת של ירידת מספר המיטות לנפש היא מגמה שניתן לראותהּ גם בעשור שלפני הקמת הממשלה. לצורך העניין, מספר מיטות האשפוז הכללי לנפש ירד מ-2.25 ב-1999 ל-1.93 ב-2009. נתון זה מראה שלמרות שהוספת 960 מיטות האשפוז הכללי עליהן מדבר ראש הממשלה ימשיכו את המגמה של ירידת מספר המיטות לנפש, אך התהליך לא ימשיך באותה העוצמה.

יישום ההחלטה לא ניתן לדעת כיצד תיושם ההחלטה בשנים הבאות, אך ניתן לבדוק את שנת 2011 שהייתה צריכה להיות השנה הראשונה ליישום ההחלטה ולגביה קיימים נתונים רשמיים.
בנתונים אודות תקציב המדינה ואודות תקציב משרד הבריאות אין כל אזכור לתכנית להגדלת מספר מיטות האשפוז הכללי, על אף שהאחריות לתוספת המיטות על פי החלטת הממשלה הוטלה על משרד הבריאות. ואכן על-פי נתוני הלמ"ס למרות התוספת עליה הוחלט בישיבת הממשלה של 160 מיטות אשפוז-כללי בכל שנה החל מ-2011, בשנת 2011 היה גידול של 48 מיטות אשפוז-כללי בלבד.
על-פי תגובת משרד האוצר אכן בשנת 2011 לא הוספו 160 מיטות כפי שהחליטה הממשלה, אולם התוספת המדובר הוספה בראשית שנת 2012. לא יכולנו לבדוק טענה זו בגין העדר נתונים רשמיים לשנת 2012. אך מבדיקה של ספר תוכניות העבודה של משרד הבריאות לשנת 2011-2012, מסתבר שהתוכנית הרשמית של משרד הבריאות אכן מגבה את אמירתו של ראש הממשלה, והתוכנית היא שעד 2016 יתווספו 960 מיטות.

 

מסקנות
מסקנות התחקיר שלנו הן:

  1. ראש הממשלה הציג מידע שגוי של הנתונים באומרו כי בעשור שטרם הקמת הממשלה לא נוספה אפילו מיטה אחת. בעשור זה נוספו 4,677 מיטות מכל הסוגים ו-633 מיטות מסוג אשפוז כללי.
  2. ראש הממשלה הציג את תוספת המיטות תוך אמירה ש"אחננו מוסיפים כעת 1000 מיטות". השימוש במילה כעת על ידי ראש הממשלה מטעה את האזרח משום שהתוכנית עליה מדבר ראש הממשלה נועדה להסתיים רק ב-2016.
  3. ראש הממשלה מציג את תוספת המיטות ככזו שמשפרת באופן משמעותי את מצב מיטות האשפוז הכללי בישראל. אולם אפילו אם תתממש התוכנית במלואה היא לא תענה על צרכי הגידול הטבעי של מדינת ישראל, ותגרום להורדה של מספר מיטות האשפוז הכללי לנפש בישראל מ-1.885 ל-1.872.
  4. הירידה במספר מיטות האשפוז הכללי לנפש ממשיכה מגמה שהחלה לפני הממשלה הנוכחית. בנוסף, גם אם הוספת 960 מיטות האשפוז הכללי תמשיך את מגמת הירידה של המיטות לנפש, מגמת הירידה מאטה ביחס לאותה מגמה בעשור שלפני הקמת הממשלה.
  5. התכנית עליה הוחלט בממשלה כלל לא התבצעה ולא עמדה ביעדיה לשנת 2011- תוספת בפועל הייתה קטנה בהרבה מ-160 המיטות שחויב משרד הבריאות להוסיף.
  6. מצד שני, בדיקת ספר תוכניות העבודה של משרד הבריאות מגבה את אמירתו של ראש הממשלה.

מסיבות אלה מקבלת האמירה של ראש הממשלה את הציון 2 בסולם פוליטיווטש – לא נכונה ברובה.

Bibi
כתב: נחי אברהם
תיחקר: נחי אברהם
ערך: שני קינן